En vedholden Corona-krise rammer ledigheden blandt akademikere bredt Corona-pandemiens udbrud i marts 2020 har gjort,  at antallet af bruttoledige  nyuddannede akademikere er steget med godt 3.100  frem mod marts 2021. Hårdt ramt blev akademikere med kandidatalder mellem 2-4 år, hvor antallet af bruttoledige er steget med...

Et år efter Corona-krisens udbrud er ledigheden blandt akademikere fortsat på et højt niveau Fra Corona-krisen begyndelse i starten af marts 2020 – og frem mod maj 2020 – steg bruttoledigheden blandt akademikere med hele 6.101 personer. Fra maj til oktober faldt ledigheden med knap 2.000personer,...