Akademikerne hilser det velkomment, at regeringen sammen med forligspartierne er blevet enige om en overgangsordning, der kan stoppe de uheldige konsekvenser, som har vist sig med afskaffelsen af supplering som følge af fremdriftsreformen.   Akademikerne skal samtidig opfordre til, at muligheden for supplering bliver genovervejet således, at...

Akademikerne hilser tiltaget om et digitalt værktøj for uddannelsessøgende velkomment. Forhåbentligt kan det digitale værktøj bidrage til at bringe beskæftigelsesperspektivet tydeligere ind i den unges uddannelsesvalg. Og et sådant perspektiv på uddannelsesvalget kan måske hjælpe den unge til i højere grad at se ud over...