Beskæftigelsesministeriet har netop udsendt et lovforslag om ansættelsesklausuler i høring. Lovforslaget følger op på en række initiativer i vækstpakken fra sidste sommer, hvor der var bredt politisk flertal for at begrænse brugen af ansættelsesklausuler. Lovforslaget vil dog få som konsekvens, at der vil komme flere korte ansættelsesklausuler....

Akademikerne hilser det velkomment, at regeringen sammen med forligspartierne er blevet enige om en overgangsordning, der kan stoppe de uheldige konsekvenser, som har vist sig med afskaffelsen af supplering som følge af fremdriftsreformen.   Akademikerne skal samtidig opfordre til, at muligheden for supplering bliver genovervejet således, at...