Nej til endnu et kriseforlig. Forhandlingsfællesskabet har i dag måttet konstatere, at det ikke har været muligt at blive enige med KL om et forlig for de ansatte i kommunerne. Akademikerne er en del af Forhandlingsfællesskabet. ”Forhandlingsfællesskabet ønsker ikke konflikt på de offentlige arbejdspladser. Men vi vil...

Forligskredsen bag reform af fleksjob og førtidspension har foretaget en justering af lovgrundlaget for reformen, idet de har præciseret reglerne om ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension. Læs bemærkningerne fra LO, FTF og Akademikerne til de foretagne ændringer.   Læs høringssvaret her...

Efter en uges intense afsluttende forhandlinger på det statslige område er der nu erklæret sammenbrud. 76.000 statsansatte akademikere er rykket et skridt nærmere mod konflikt. OK18 er ved at kuldsejle. Det er ikke lykkedes parterne at nærme sig hinanden tilstrækkeligt på de krav - løn og...

Efter en uges intense afsluttende forhandlinger på det statslige område er der nu erklæret sammenbrud. 76.000 statsansatte akademikere er rykket et skridt nærmere mod konflikt. OK18 er ved at kuldsejle. Det er ikke lykkedes parterne at nærme sig hinanden tilstrækkeligt på de krav - løn og...