Den fællesakademiske overenskomst på KL-området er netop blevet underskrevet. Fællesoverenskomsten dækker medlemmerne af Arkitektforbundet, BF, Djøf, DKF, PD, DM, DMIF, DP, KS, DDD og JA i perioden 1. april 2013 til 31. marts 2015. De øvrige organisationer med medlemmer ansat i kommunerne har egne overenskomster...

Akademikerne ser en styrkelse af erhvervsakademisektoren som helt centralt i bestræbelserne på at etablere et mere sammenhængende og fleksibelt videregående uddannelsessystem. Men også i forhold til at skabe erhvervsakademier som qua en bred uddannelses- og vidensbase kan opbygge innovative miljøer, der understøtter et erhvervsmæssigt potentiale.   Som...