Akademikerne er i udgangspunktet enig i behovet for at understøtte en mere hensigtsmæssig studiefremdrift. For der er vitterligt store forskelle i de gennemsnitlige studietider mellem landets universiteter. Dog har Akademikerne et væsentligt forbehold: Hensynet til hurtig studiefremdrift må aldrig sættes over hensynet til uddannelsernes kvalitet...

Aftalen henvender sig til ledige akademikere som har været uden beskæftigelse i et år Med aftalen vil parterne bidrag til at fremme beskæftigelsen for ledige akademikere, herunder ledige dimittender. Aftalen kombinerer uddannelse med en lavere løn. Hensigten er, at der med en kombination af beskæftigelse og...

Den fællesakademiske overenskomst på KL-området er netop blevet underskrevet. Fællesoverenskomsten dækker medlemmerne af Arkitektforbundet, BF, Djøf, DKF, PD, DM, DMIF, DP, KS, DDD og JA i perioden 1. april 2013 til 31. marts 2015. De øvrige organisationer med medlemmer ansat i kommunerne har egne overenskomster...