Kriteriernes relevans for de forskellige institutionstyper i det videregående uddannelsessystem, bør tillægges større vægt end ønsket om at lave fælles bestemmelser og kriterier, der skal kunne favne alle institutionstyper.   Læs Akademikernes høringssvar over udkast til bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye uddannelser Læs...

Offentligt ansattes lønudvikling igen på niveau med de privatansattes. Resultatet af de seneste overenskomstrunder på det offentlige område, hvor der er aftalt meget små lønstigninger, har ført til en offentlig lønudvikling, der igen svarer til niveauet i den private sektor. Ses på den samlede lønudvikling fra...

Regeringen bør sætte en stopper for brugen af klausuler i virksomhedernes ansættelseskontrakter, da de hæmmer væksten og innovationen i samfundet. Ny undersøgelse viser udbredt brug af især konkurrence- og kundeklausuler på det akademiske arbejdsmarked. En stor gruppe virksomheder anvender i dag erhvervsbegrænsende klausuler, særligt i form...

Akademikerne har sammen med CFU fået Finansministeriet til at ændre opfattelse og en mangeårig praksis. Forældelsesloven fastsætter en generel forældelsesfrist på 3 år. Forældelsesloven indeholder dog i § 4 en særlig forlænget forældelsesfrist på 5 år for ansættelsesretlige krav. Opfattelsen har hidtil været, at tjenestemænd ikke...