Aftalen henvender sig til ledige akademikere, som har været uden beskæftigelse i et år. Med aftalen vil parterne bidrage til at fremme beskæftigelsen for ledige akademikere, herunder ledige dimittender. Aftalen kombinerer uddannelse med en lavere løn. Hensigten er, at der med en kombination af beskæftigelse og...

Kriteriernes relevans for de forskellige institutionstyper i det videregående uddannelsessystem, bør tillægges større vægt end ønsket om at lave fælles bestemmelser og kriterier, der skal kunne favne alle institutionstyper.   Læs Akademikernes høringssvar over udkast til bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye uddannelser Læs...

Offentligt ansattes lønudvikling igen på niveau med de privatansattes. Resultatet af de seneste overenskomstrunder på det offentlige område, hvor der er aftalt meget små lønstigninger, har ført til en offentlig lønudvikling, der igen svarer til niveauet i den private sektor. Ses på den samlede lønudvikling fra...