Akademikerne har sammen med CFU fået Finansministeriet til at ændre opfattelse og en mangeårig praksis. Forældelsesloven fastsætter en generel forældelsesfrist på 3 år. Forældelsesloven indeholder dog i § 4 en særlig forlænget forældelsesfrist på 5 år for ansættelsesretlige krav. Opfattelsen har hidtil været, at tjenestemænd ikke...

Akademikerne bifalder i sit høringssvar, at et bredt folketingsflertal vil bevare det danske SU-system i sin grundform med stipendium som hovedkomponent og mulighed for supplerende studielån. I betragtning af, at ændringerne i SU-systemet er sket ud fra en politisk præmis om besparelser, kan Akademikerne tilslutte...