Kollektive overenskomster AC-organisationerne har indgået omkring 100 kollektive overenskomster med virksomheder og organisationer på det private område. Det er typisk de enkelte AC-organisationer, der er part i den enkelte overenskomst. Der findes dog også eksempler på, at det er AC, som er part i overenskomsten. Koordineringen af...

Stat Hovedaftale med AC-organisationerne Fællesakademisk overenskomst OK21 Fællesakademisk overenskomst OK18 AC-fællesakademisk overenskomst OK15 AC-fællesakademisk overenskomst OK13 AC-fællesakademisk overenskomst OK11 - ny version marts 2012 AC-fællesakademisk overenskomst OK08 AC-fællesakademisk overenskomst OK05 Vilkår m.v. for tjenestemænd følger af tjenestemandsloven og tjenestemandspensionsloven suppleret med aftaler, f.eks.arbejdstid, ferie m.v. AC og...

Denne vejledning retter sig mod akademikere, som er ansat i private virksomheder og omfattet af ferieloven. Vejledningen beskæftiger sig med de ferieretlige regler, der gælder i overgangsperioden fra 1. januar 2019 til 31. august 2020, inden den ny ferielov træder i kraft 1. september 2020. Materialet er udarbejdet...

Akademikerne er enig i hensigten med ændringerne i akkrediteringsbekendtgørelsens bilag 1, nemligt at få skabt en forenkling af kriterierne for institutionsakkreditering, der gør det muligt for institutionerne at nedbringe dokumentationsbyrden i forbindelse med institutionsakkreditering. Læs høringssvaret her   ...

Den fællesakademiske overenskomst på det regionale område er netop blevet underskrevet. Fællesoverenskomsten dækker medlemmerne af Bibliotekarforbundet, Dansk Kiropraktor Forening, DM, DMIF, Dansk Psykolog Forening, Den Danske Dyrlægeforening, Den Danske Landinspektørforening, Den Danske Præsteforening, Djøf, Forbundet Arkitekter og Designere, Forbundet Kommunikation og Sprog, IDA, JA, Pharmadanmark, Danske Scenografer...