Akademikerne arbejder for at sikre et attraktivt akademisk arbejdsmarked med gode løn- og ansættelsesvilkår. Det kommer bl.a. de godt 19.000 akademikere, der er ansat i regionerne, til gode....

Akademikerne arbejder for at sikre et attraktivt akademisk arbejdsmarked med gode løn- og ansættelsesvilkår. Det kommer bl.a. de knapt 17.000 akademikere, der er ansat i kommunerne, til gode....

I Grønland er der indgået overenskomster og aftaler for akademikere ansat under Grønlands Selvstyre og kommunerne i Grønland hhv. for akademikere ansat i statens tjeneste i Grønland. For tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under selvstyret og kommunerne i Grønland varetages forhandlings- og aftaleretten af Akademikernes Sammenslutning i Grønland (ASG), der er...

  AC og KL har som opfølgning på overenskomstforhandlingerne i 2015 sammen gennemført projektet ”Job derude – Fra Nørrebro til Nørre Nebel”   AC og KL har som opfølgning på overenskomstforhandlingerne i 2015 sammen gennemført projektet ”Job derude – Fra Nørrebro til Nørre Nebel”.   Målet er at sikre, at...

Der er mellem 2010 og 2015 ansat 25.000 flere akademikere i den private sektor, hvilket vil sige der er blevet ansat mellem 4-5.000 flere akademikere om året i en periode, hvor udviklingen på det private arbejdsmarkedet ellers har været behersket. Stigningen betyder også, at akademikerne fylder...

Figurerne viser fordelingen af de statsansatte på centralorganisation. Her ses, at AC’erne udgør ca. 40 pct. af ansatte årsværk, og knap halvdelen af lønsummen i staten.                                   Siden er under opdatering...

Kollektive overenskomster AC-organisationerne har indgået omkring 100 kollektive overenskomster med virksomheder og organisationer på det private område. Det er typisk de enkelte AC-organisationer, der er part i den enkelte overenskomst. Der findes dog også eksempler på, at det er AC, som er part i overenskomsten. Koordineringen af...

Stat Hovedaftale med AC-organisationerne Fællesakademisk overenskomst OK21 Fællesakademisk overenskomst OK18 AC-fællesakademisk overenskomst OK15 AC-fællesakademisk overenskomst OK13 AC-fællesakademisk overenskomst OK11 - ny version marts 2012 AC-fællesakademisk overenskomst OK08 AC-fællesakademisk overenskomst OK05 Vilkår m.v. for tjenestemænd følger af tjenestemandsloven og tjenestemandspensionsloven suppleret med aftaler, f.eks.arbejdstid, ferie m.v. AC og...