I forbindelse med de statslige overenskomstforhandlingerne i 2018 aftalte parterne at implementere de nye ferieregler i staten. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg har nu indgået en statslig ferieaftale, som træder i kraft 1. september 202 samtidig med den nye ferielov. Samtidig er den fælles ferievejledning...

Mellem 4. kvt. 2008 og 4. kvt. 2017 har private virksomheder ansat ca. 90.000 flere akademikere. Stigningen har været bredt funderet, og er sket over hele landet og i  alle brancher. Akademikere varetager mange forskellige akademiske jobfunktioner i private virksomheder, både som ledere og specialister....

Oversigt over de akademiske organisationers bemyndigelser til anmeldte- og medanmeldte tillidsrepræsentanter og suppleanter i stat, kommuner og regioner. Klik her for oversigt i excelark. Samt Organisationernes retningslinjer for afholdelse af udgifter til klubarrangementer....