De tværgående forhandlinger på det regionale område fredag den 11. februar 2011 havde først og fremmest fokus på spørgsmålet om seniorbonus/seniordage, særligt om der skulle være tale om en varig ordning eller ej. Resultatet blev en aftale mellem RLTN, AC, KTO og Sundhedskartellet om en varig...

Ud på aftenen den 12. februar blev der efter flere døgns forhandlinger indgået forlig mellem finansminister Claus Hjort Frederiksen og det statslige forhandlingsfælleskab, CFU. I CFU arbejder AC sammen med OAO og SKAF (CO10 og LC), der repræsenterer de statsansatte inden for LO- og FTF-grupperne. CFU-forliget medfører...

Lørdag den 29. januar 2011 blev der opnået enighed mellem KL og KTO om at gøre de seniordage, som blev aftalt ved OK08 på baggrund af trepartsmidler, permanente, forbedring af TR’s vilkår i forbindelse med afskedigelse på grund af arbejdsmangel samt en smidiggørelse af hovedudvalgets...

Lørdag den 29. januar 2011 blev der opnået enighed mellem KL og KTO om at gøre de seniordage, som blev aftalt ved OK08 på baggrund af trepartsmidler, permanente, forbedring af TR’s vilkår i forbindelse med afskedigelse på grund af arbejdsmangel samt en smidiggørelse af hovedudvalgets...