Det er nu slået fast, at frihed med løn på ”barnets første sygedag” kun kan afholdes den dag, som rent faktisk er barnets første sygedag, med mindre barnets sygdom er opstået meget sent den umiddelbart foregående kalenderdag. Det er konsekvensen af en afgørelse i en faglig...

Det er nu slået fast, at frihed med løn på ”barnets første sygedag” kun kan afholdes den dag, som rent faktisk er barnets første sygedag, med mindre barnets sygdom er opstået meget sent den umiddelbart foregående kalenderdag. Det er konsekvensen af en afgørelse i en faglig...

Det er nu slået fast, at frihed med løn på ”barnets første sygedag” kun kan afholdes den dag, som rent faktisk er barnets første sygedag, med mindre barnets sygdom er opstået meget sent den umiddelbart foregående kalenderdag. Det er konsekvensen af en afgørelse i en faglig...

AC finder det positivt, at ny akkrediteringslov gør op med de ressourcetunge og bureaukratiske uddannelsesakkrediteringer. Læs AC's høringssvar over ny lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner.   AC har igennem årene endvidere kritiseret det nuværende akkrediteringssystem for i for høj grad at være baseret på (kvalitets-)kontrol og...