Akademikerne hæfter sig særligt ved de forslag til ændringer, der har til hensigt at skabe bedre synergi mellem censorinstitutionen og kvalitetssikringen af uddannelserne. Akademikerne støtter, at institutionerne skal anvende censorernes feedback systematisk samt have fokus på, at prøve- og eksamenssystemet, herunder anvendelsen af censur, understøtter...