NGO’erne er vigtige og NGO’ernes arbejde nytter. Det var hovedbudskaberne, da Djøf, Dansk Magisterforening, Dansk Journalistforbund og AC den 3. september 2012 afholdt temadag for ansatte i NGO’er. Omdrejningspunktet for temadagen var NGO'ernes situation i en krisetid, hvor ressourcer er små, men hvor sagerne ikke er...

Uddannelsesminister Morten Østergaards debatoplæg om talentudvikling på de videregående uddannelser har mange gode takter.   Men det er afgørende for AC's fulde opbakning til en talentstrategi, at fokus og midler ikke fjernes fra universiteternes og de øvrige videregående uddannelsesinstitutioners primære uddannelsesopgave. For den væsentligste uddannelsespolitiske dagsorden er...

Ny hovedaftale på KL-området er netop blevet underskrevet. Hovedaftalen dækker hovedparten af de AC-organisationer, der har en overenskomst med KL. Parterne aftalte ved OK11, at hovedaftalen skulle redigeres. Der er tale om mindre ændringer af formel karakter, bl.a. som følge af IDA's udmeldelse af AC. Hovedaftalen kan...

På det (amts)kommunale område er der indgået aftale mellem KTO og KL/ARF om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser hhv. aftale mellem KTO og Københavns Kommune om tjenesterejser. Aftalerne kan ses på KTO's hjemmeside.  Mens aftalen med Københavns Kommune i vid udstrækning er parallel til den statslige tjenesterejseaftale,...

Blanketter til anmeldelse af valg/udpegning Repræsentant i hovedudvalget Suppleant i hovedudvalget Repræsentant i koordinationsudvalget Suppleant i koordinationsudvalget Blanketten sendes til kommunen for den pågældende kommune eller region, jf. ovenfor....