NGO’erne er vigtige og NGO’ernes arbejde nytter. Det var hovedbudskaberne, da Djøf, Dansk Magisterforening, Dansk Journalistforbund og AC den 3. september 2012 afholdt temadag for ansatte i NGO’er. Omdrejningspunktet for temadagen var NGO'ernes situation i en krisetid, hvor ressourcer er små, men hvor sagerne ikke er...

Uddannelsesminister Morten Østergaards debatoplæg om talentudvikling på de videregående uddannelser har mange gode takter.   Men det er afgørende for AC's fulde opbakning til en talentstrategi, at fokus og midler ikke fjernes fra universiteternes og de øvrige videregående uddannelsesinstitutioners primære uddannelsesopgave. For den væsentligste uddannelsespolitiske dagsorden er...