I en global konkurrencesituation er det afgørende, at en stor andel af danske studerende opnår internationale erfaringer og perspektiv på deres uddannelse.   Og ud fra samme logik, er det lige så afgørende, at udenlandske studerende knytter bånd til Danmark i forbindelse med deres studier. Desværre har...

Aftalen henvender sig til ledige akademikere, som har været uden beskæftigelse i et år. Med aftalen vil parterne bidrage til at fremme beskæftigelsen for ledige akademikere, herunder ledige dimittender. Aftalen kombinerer uddannelse med en lavere løn. Hensigten er, at der med en kombination af beskæftigelse og...