Akademikernes høringssvar over udkast til forslag til ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannerlser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunsteriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser og lov om åben uddannelse (talent)   Akademikerne har fra Styrelsen for Videregående Uddannelser modtaget udkast til forslag om ændring af universitetsloven (talent)...

Den fællesakademiske overenskomst på regionsområdet er blevet underskrevet. Fællesoverenskomsten dækker medlemmerne af Arkitektforbundet, BF, DKF, DMIF, DP, DDD, DdP, Djøf, DM, KS, JA og PD i perioden 1. april 2013 til 31. marts 2015. De øvrige organisationer med medlemmer ansat i regioner har egne overenskomster -...

Den foreslåede bekendtgørelse implementere de ændringer, der forventes at følge af lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). Akademikerne har anbefalet at loven ikke bliver vedtaget, jf. det fremsendt høringssvar. Såfremt det foreliggende lovforslag bliver vedtaget finder Akademikerne det dog positivt, at der med...