Forligskredsen bag reform af fleksjob og førtidspension har foretaget en justering af lovgrundlaget for reformen, idet de har præciseret reglerne om ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension. Læs bemærkningerne fra LO, FTF og Akademikerne til de foretagne ændringer.   Læs høringssvaret her...

Efter en uges intense afsluttende forhandlinger på det statslige område er der nu erklæret sammenbrud. 76.000 statsansatte akademikere er rykket et skridt nærmere mod konflikt. OK18 er ved at kuldsejle. Det er ikke lykkedes parterne at nærme sig hinanden tilstrækkeligt på de krav - løn og...

Efter en uges intense afsluttende forhandlinger på det statslige område er der nu erklæret sammenbrud. 76.000 statsansatte akademikere er rykket et skridt nærmere mod konflikt. OK18 er ved at kuldsejle. Det er ikke lykkedes parterne at nærme sig hinanden tilstrækkeligt på de krav - løn og...

Der blev den 20. december 2017 afholdt det første politiske forhandlingsmøde mellem minister for offentlig innovation Sophie Løhde og Akademikernes forhandlingsudvalg for den offentlige sektor (FHO) med henblik på en kort præsentation af kravene til overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2018. Akademikernes formand Lars Qvistgaard lagde ud med...

CFU og Finansministeriet har i dag udvekslet krav. Højt på CFU’s dagsorden står en lønudvikling, der matcher det private forlig fra foråret 2017. ”Vores medlemmer har de seneste overenskomster været meget løntilbageholdende. Nu er der atter gang i dansk økonomi, og det skal vores medlemmer selvfølgelig...