Hvis du har spørgsmål vedr. strejke/lockout, skal du kontakte din faglige organisation. Her finder du kontaktinformation til organisationerne. Er du ikke medlem af en AC-organisation, kan vi desværre ikke hjælpe dig....

Den 2. marts 2018 har Akademikerne på vegne af Akademikernes medlemsorganisationer varslet konflikt overfor Finansministeriet med henblik på at kunne iværksætte strejke og blokade med virkning fra døgnets begyndelse den 4. april 2018, jf. beslutning herom truffet af Akademikernes bestyrelse på møde den 2. marts...

Alle borgere med komplekse problemer skal have ret til Én plan i kommunen, men data må ikke sammenkøres uden borgerens samtykke. Én plan vil kun reelt kunne understøtte en helhedsorienteret indsats for den enkelte borger, hvis planer fra sundhedsområdet kommer med, og den koordinerende sagsbehandler...

Lønmodtagerne ønsker en løsning for alle – ikke en lammende konflikt. Med sine voldsomme lockout-varsler ved en kommende storkonflikt risikerer de offentlige arbejdsgivere at sætte hele den danske model på spil. Chefforhandlerne på kommunernes, statens og regionernes område peger alle på, at de nye lockoutvarsler vil ramme...

Akademikerne har i dag sendt konfliktvarsel for ca. 6000 statsansatte. En storkonflikt lurer i horisonten. De akademiske organisationer har netop besluttet at varsle konflikt for ca. 12 pct. af de statsansatte ovenpå sammenbruddet ved forhandlingsbordet i OK18. Dermed står Akademikerne sammen med hele fagbevægelsen i det...