AC's bestyrelse har nu tiltrådt det samlede forhandlingsresultat vedrørende aftale- og overenskomstforhandlingerne 2011 på det statslige, det kommunale og regionale område. I forlængelse heraf, er forhandlingsresultatet den 15. marts 2011 sendt til vedtagelse eller forkastelse i de af AC's medlemsorganisationer/fællesrepræsentationer der har været omfattet af AC's forhandlingsaftale. Medlemsorgaisationernes/fællesrepræsentationernes svar skal...

AC's bestyrelse har nu tiltrådt det samlede forhandlingsresultat vedrørende aftale- og overenskomstforhandlingerne 2011 på det statslige, det kommunale og regionale område. I forlængelse heraf, er forhandlingsresultatet den 15. marts 2011 sendt til vedtagelse eller forkastelse i de af AC's medlemsorganisationer/fællesrepræsentationer der har været omfattet af AC's forhandlingsaftale. Medlemsorgaisationernes/fællesrepræsentationernes svar skal...

AC's bestyrelse har nu tiltrådt det samlede forhandlingsresultat vedrørende aftale- og overenskomstforhandlingerne 2011 på det statslige, det kommunale og regionale område. I forlængelse heraf, er forhandlingsresultatet den 15. marts 2011 sendt til vedtagelse eller forkastelse i de af AC's medlemsorganisationer/fællesrepræsentationer der har været omfattet af AC's forhandlingsaftale. Medlemsorgaisationernes/fællesrepræsentationernes svar skal...

Natten mellem den 27. og 28. februar 2011 indgik AC forlig med RLTN (Danske Regioner) om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for AC's forhandlingsområde. Fornyelsen, der er sket inden for rammerne af det tværgående forlig af 27. februar 2011, indebærer bl.a. en række ændringer og...

Den 27. februar 2011 indgik AC, FOA, KTO og Sundhedskartellet forlig med RLTN (Danske Regioner) om fornyelse af generelle, tværgående aftaler. Fornyelsen indebærer bl.a. følgende: Generelle lønstigninger pr. 1. januar 2012 og 1. oktober 2012. Videreførelse af reguleringsordningen. Ændring af rammeaftale om seniorpolitik. Gennemførelse af et forskningsprojekt...

Natten mellem den 23. og 24. februar 2011 indgik AC forlig med KL om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for AC’s forhandlingsområde. Fornyelsen, der er sket inden for rammerne af KTO-forliget af 19. februar 2011, indebærer bl.a. en række ændringer og justeringer i overenskomstens dækningsområde, ...

Lørdag den 19. februar 2011 blev der opnået enighed om et forhandlingsresultat mellem KTO og KL. Resultatet går i hovedtræk ud på følgende: De samlede KTO-forbedringer på 2.73% fordeles således: - Aftalte generelle lønstigninger                3,14% - Reguleringsordningen (skøn)               - 0,49% - Seniordage                                          0,08% Hvortil kommer 0,3% der er afsat til organisationsforhandlingerne. Reguleringsordningen er videreført...

Finansministeriets Personalestyrelse og AC har lidt over midnat den 16. februar 2011 opnået enighed om en 2-årig fornyelse af overenskomster og aftaler for akademikergrupperne i staten. Med forliget overføres en række af de generelle elementer fra CFU-forliget til AC's overenskomstområde, herunder de aftalte generelle lønstigninger og...