Natten mellem den 23. og 24. februar 2011 indgik AC forlig med KL om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for AC’s forhandlingsområde. Fornyelsen, der er sket inden for rammerne af KTO-forliget af 19. februar 2011, indebærer bl.a. en række ændringer og justeringer i overenskomstens dækningsområde, ...

Lørdag den 19. februar 2011 blev der opnået enighed om et forhandlingsresultat mellem KTO og KL. Resultatet går i hovedtræk ud på følgende: De samlede KTO-forbedringer på 2.73% fordeles således: - Aftalte generelle lønstigninger                3,14% - Reguleringsordningen (skøn)               - 0,49% - Seniordage                                          0,08% Hvortil kommer 0,3% der er afsat til organisationsforhandlingerne. Reguleringsordningen er videreført...

Finansministeriets Personalestyrelse og AC har lidt over midnat den 16. februar 2011 opnået enighed om en 2-årig fornyelse af overenskomster og aftaler for akademikergrupperne i staten. Med forliget overføres en række af de generelle elementer fra CFU-forliget til AC's overenskomstområde, herunder de aftalte generelle lønstigninger og...

De tværgående forhandlinger på det regionale område fredag den 11. februar 2011 havde først og fremmest fokus på spørgsmålet om seniorbonus/seniordage, særligt om der skulle være tale om en varig ordning eller ej. Resultatet blev en aftale mellem RLTN, AC, KTO og Sundhedskartellet om en varig...

Ud på aftenen den 12. februar blev der efter flere døgns forhandlinger indgået forlig mellem finansminister Claus Hjort Frederiksen og det statslige forhandlingsfælleskab, CFU. I CFU arbejder AC sammen med OAO og SKAF (CO10 og LC), der repræsenterer de statsansatte inden for LO- og FTF-grupperne. CFU-forliget medfører...

Lørdag den 29. januar 2011 blev der opnået enighed mellem KL og KTO om at gøre de seniordage, som blev aftalt ved OK08 på baggrund af trepartsmidler, permanente, forbedring af TR’s vilkår i forbindelse med afskedigelse på grund af arbejdsmangel samt en smidiggørelse af hovedudvalgets...

Lørdag den 29. januar 2011 blev der opnået enighed mellem KL og KTO om at gøre de seniordage, som blev aftalt ved OK08 på baggrund af trepartsmidler, permanente, forbedring af TR’s vilkår i forbindelse med afskedigelse på grund af arbejdsmangel samt en smidiggørelse af hovedudvalgets...