Denne vejledning retter sig mod akademikere, som er ansat i private virksomheder og omfattet af ferieloven. Vejledningen beskæftiger sig med de ferieretlige regler, der gælder i overgangsperioden fra 1. januar 2019 til 31. august 2020, inden den ny ferielov træder i kraft 1. september 2020. Materialet er udarbejdet...

Akademikerne er enig i hensigten med ændringerne i akkrediteringsbekendtgørelsens bilag 1, nemligt at få skabt en forenkling af kriterierne for institutionsakkreditering, der gør det muligt for institutionerne at nedbringe dokumentationsbyrden i forbindelse med institutionsakkreditering. Læs høringssvaret her   ...

Den fællesakademiske overenskomst på det regionale område er netop blevet underskrevet. Fællesoverenskomsten dækker medlemmerne af Bibliotekarforbundet, Dansk Kiropraktor Forening, DM, DMIF, Dansk Psykolog Forening, Den Danske Dyrlægeforening, Den Danske Landinspektørforening, Den Danske Præsteforening, Djøf, Forbundet Arkitekter og Designere, Forbundet Kommunikation og Sprog, IDA, JA, Pharmadanmark, Danske Scenografer...

Akademikerne hilser den politiske hensigt med lovforslaget om at give mere fleksibilitet og valgmuligheder til de studerende velkommen. Efter senere års uddannelsespolitiske stramninger med eksempelvis fremdriftsreformen og uddannelsesloftet, synes nu en ny politisk dagsorden om øget fleksibilitet og valgmuligheder til de studerende at manifestere sig. Læs...