Akademikerne har fra Styrelsen for Videregående Uddannelser modtaget udkast til forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) i høring. Akademikerne har haft forslaget til høring i medlemsorganisationerne og har på den baggrund følgende bemærkninger:   Hvis det foreliggende lovforslag bliver vedtaget, betyder det,...

Aftalen henvender sig til akademikere som har været uden beskæftigelse i et år. Med aftalen vil parterne bidrage til at fremme beskæftigelsen for ledige akademikere, herunder ledige dimittender. Aftalen kombinerer uddannelse med en lavere løn. Hensigten er, at der med en kombination af beskæftigelse og uddannelse sker en forbedring...

Akademikerne er i udgangspunktet enig i behovet for at understøtte en mere hensigtsmæssig studiefremdrift. For der er vitterligt store forskelle i de gennemsnitlige studietider mellem landets universiteter. Dog har Akademikerne et væsentligt forbehold: Hensynet til hurtig studiefremdrift må aldrig sættes over hensynet til uddannelsernes kvalitet...

Aftalen henvender sig til ledige akademikere som har været uden beskæftigelse i et år Med aftalen vil parterne bidrag til at fremme beskæftigelsen for ledige akademikere, herunder ledige dimittender. Aftalen kombinerer uddannelse med en lavere løn. Hensigten er, at der med en kombination af beskæftigelse og...