Akademikerne har fra Styrelsen for Videregående Uddannelser modtaget udkast til forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) i høring. Akademikerne har haft forslaget til høring i medlemsorganisationerne og har på den baggrund følgende bemærkninger:   Hvis det foreliggende lovforslag bliver vedtaget, betyder det,...

Aftalen henvender sig til akademikere som har været uden beskæftigelse i et år. Med aftalen vil parterne bidrage til at fremme beskæftigelsen for ledige akademikere, herunder ledige dimittender. Aftalen kombinerer uddannelse med en lavere løn. Hensigten er, at der med en kombination af beskæftigelse og uddannelse sker en forbedring...