Akademikerne er i udgangspunktet enig i behovet for at understøtte en mere hensigtsmæssig studiefremdrift. For der er vitterligt store forskelle i de gennemsnitlige studietider mellem landets universiteter. Dog har Akademikerne et væsentligt forbehold: Hensynet til hurtig studiefremdrift må aldrig sættes over hensynet til uddannelsernes kvalitet...

Aftalen henvender sig til ledige akademikere som har været uden beskæftigelse i et år Med aftalen vil parterne bidrag til at fremme beskæftigelsen for ledige akademikere, herunder ledige dimittender. Aftalen kombinerer uddannelse med en lavere løn. Hensigten er, at der med en kombination af beskæftigelse og...

Nedenfor finder du katalog med TR-kurser for 2015. I kataloget kan du finde beskrivelser, datoer og tilmeldingsblanket. Kursuskatalog for TR-kurser i 2015 Tilmeldingsblanket TR-kurser 2015...

Den fællesakademiske overenskomst på KL-området er netop blevet underskrevet. Fællesoverenskomsten dækker medlemmerne af Arkitektforbundet, BF, Djøf, DKF, PD, DM, DMIF, DP, KS, DDD og JA i perioden 1. april 2013 til 31. marts 2015. De øvrige organisationer med medlemmer ansat i kommunerne har egne overenskomster...

Akademikerne ser en styrkelse af erhvervsakademisektoren som helt centralt i bestræbelserne på at etablere et mere sammenhængende og fleksibelt videregående uddannelsessystem. Men også i forhold til at skabe erhvervsakademier som qua en bred uddannelses- og vidensbase kan opbygge innovative miljøer, der understøtter et erhvervsmæssigt potentiale.   Som...