Akademikerne hilser tiltaget om et digitalt værktøj for uddannelsessøgende velkomment. Forhåbentligt kan det digitale værktøj bidrage til at bringe beskæftigelsesperspektivet tydeligere ind i den unges uddannelsesvalg. Og et sådant perspektiv på uddannelsesvalget kan måske hjælpe den unge til i højere grad at se ud over...

Eksempler på afbureaukratisering på regionale arbejdspladser Udviklingspolitisk Forum, der bl.a. består af Akademikerne og Danske Regioner, afholdt den 10. september 2014 en konference om kvalitet og afbureaukratisering. I forbindelse med konferencen blev publikationen ”Hvor enkelt kan det gøres” udgivet. Publikationen indeholder 31 eksempler på, hvordan de regionale arbejdspladser...

Der er nu mulighed for at søge om midler til at igangsætte projekter om bedre opgaveløsning og trivsel på statslige arbejdspladser. Projekt tillid og samarbejde: Vil I bane vej for bedre opgaveløsning og trivsel på jeres arbejdsplads? Flere arbejdspladser har opnået gode resultater ved at sætte tillid,...