”Find de fælles udfordringer og de langsigtede løsninger” har været udgangspunktet for at nytænke den offentlige sektors velfærdsproduktion for direktioner i ti kommuner i et netop afsluttet projekt i regi af Væksthus for offentlig ledelse. At frigøre ressourcer til velfærdsproduktionen her og nu identificerer direktionerne som...

”Find de fælles udfordringer og de langsigtede løsninger” har været udgangspunktet for at nytænke den offentlige sektors velfærdsproduktion for direktioner i ti kommuner i et netop afsluttet projekt i regi af Væksthus for offentlig ledelse. At frigøre ressourcer til velfærdsproduktionen her og nu identificerer direktionerne som...

Akademikernes høringssvar over udkast til forslag til ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannerlser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunsteriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser og lov om åben uddannelse (talent)   Akademikerne har fra Styrelsen for Videregående Uddannelser modtaget udkast til forslag om ændring af universitetsloven (talent)...

Den fællesakademiske overenskomst på regionsområdet er blevet underskrevet. Fællesoverenskomsten dækker medlemmerne af Arkitektforbundet, BF, DKF, DMIF, DP, DDD, DdP, Djøf, DM, KS, JA og PD i perioden 1. april 2013 til 31. marts 2015. De øvrige organisationer med medlemmer ansat i regioner har egne overenskomster -...