Syv statslige arbejdspladser er i gang med projekter, der skal styrke tilliden og samarbejdet på arbejdspladsen. Projektdeltagere fra de syv arbejdspladser har været samlet til et seminar for at dele deres erfaringer. På seminaret viste der sig fire hovedudfordringer i arbejdet med tillid og samarbejde, men...

Kom og få inspirerende indspark til faglighed og et foreningsliv i forandring med afsluttende lækker middag, vin og mulighed for netværk. Konferencen afholdes torsdag den 22. septemer 2016 kl. 16.00-22.00 i Djøf, Gothersgade 133, 1123  København K. Tilmelding skal ske via din akademikerorganisation. Programmet kan ses her....

I forbindelse med flytningen af en række statslige institutioner fra hovedstadsområdet som led i regeringens initiativ ”Bedre balance” har Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) drøftet oprettelsen af en ordning, der gør det muligt at etablere kontakt mellem medarbejdere i staten, der kunne være interesseret i...