Der er her til aften landet et godt resultat på det statslige område, og dermed er der aftaler på plads for samtlige offentlige ansatte i både kommuner, regioner og stat. ”Vi kan være stolte af det, vi har opnået sammen”, siger Lars Qvistgaard, formand for...

Akademikerne er sammen med FTF-forbundene netop blevet enige om et forlig med Regionerne. Resultatet kom på plads, fordi Akademikerne og FTF-forbundene til det sidste holdt sammen og holdt presset på arbejdsgiver. Vi har en aftale. Efter langvarige forhandlinger er det lykkes Akademikerne at komme igennem med...

Der er her til morgen indgået aftale om overenskomst på det kommunale område. – Det har været en hård omgang, men jeg er både glad og tilfreds med de aftaler, der er indgået, lyder det fra Akademikernes formand, Lars Qvistgaard. Efter endnu en omgang maratonforhandlinger er...

Roskilde Universitet er blevet dømt for at krænke rettighederne for ansatte i tidsbegrænsede stillinger. Uddannelses- og Forskningsministeriet bør tage stilling til konsekvenserne af dommen med drøftelser af stillingsstrukturen på universiteterne. Højesteret har den 17. april 2018 afsagt dom i en sag, som Akademikerne har ført mod...

Hvis du har spørgsmål vedr. strejke/lockout, skal du kontakte din faglige organisation. Her finder du kontaktinformation til organisationerne. Er du ikke medlem af en AC-organisation, kan vi desværre ikke hjælpe dig....

Den 2. marts 2018 har Akademikerne på vegne af Akademikernes medlemsorganisationer varslet konflikt overfor Finansministeriet med henblik på at kunne iværksætte strejke og blokade med virkning fra døgnets begyndelse den 4. april 2018, jf. beslutning herom truffet af Akademikernes bestyrelse på møde den 2. marts...