CFU har fået medhold i en faglig voldgift om brud på SU-aftalen. Sagen var anlagt mod Moderniseringsstyrelsen. Sagens baggrund handler om et HSU-møde ved Professionshøjskolen UCC, hvor medarbejdersiden blev præsenteret for et notat, hvoraf fremgik hvilke arbejdspladser, der skulle nedlægges, og hvilke arbejdspladser, der skulle fusioneres....

Den fællesakademiske overenskomst på regionsområdet er netop blevet underskrevet. Fællesoverenskomsten dækker medlemmerne af Arkitektforbundet, BF, Djøf, DKF, PD, DM, DMIF, DP, KS, DDD og JA i perioden 1. april 2011 til 31. marts 2013. De øvrige organisationer med medlemmer ansat i regioner har egne overenskomster...

Den fællesakademiske overenskomst på KL-området er netop blevet underskrevet. Fællesoverenskomsten dækker medlemmerne af Arkitektforbundet, BF, Djøf, DKF, PD, DM, DMIF, DP, KS, DDD og JA i perioden 1. april 2011 til 31. marts 2013. De øvrige organisationer med medlemmer ansat i kommuner har egne overenskomster...