CFU har fået medhold i en faglig voldgift om brud på SU-aftalen. Sagen var anlagt mod Moderniseringsstyrelsen. Sagens baggrund handler om et HSU-møde ved Professionshøjskolen UCC, hvor medarbejdersiden blev præsenteret for et notat, hvoraf fremgik hvilke arbejdspladser, der skulle nedlægges, og hvilke arbejdspladser, der skulle fusioneres....