Ny hovedaftale på det regionale område er blevet underskrevet Hovedaftalen omfatter de AC-organisationer, der har en overenskomst med RLTN. Parterne aftalte ved OK11, at hovedaftalen skulle redigeres. Der er tale om mindre ændringer af formel karakter, bl.a. som følge af IDA's udmeldelse af AC. Hovedaftalen kan ses her....

Inf/1/Emil Rottbøll/22.-23.12.12 (8) Samtlige Folketingets partier er blevet enige om et nyt system til at godkende uddannelser, det såkaldte akkrediteringssystem. Forslaget er ellers blevet skarpt kritiseret af universiteterne, professionshøjskolerne, Akademikernes Centralorganisation, og af Akkrediteringsrådet selv. De advarer alle i deres høringssvar om, at det nye system...