På statens område er der pr. 1. januar 2011 ansat ca. 49.900 akademikere. Ca. 10.500 af akademikerne er tjenestemænd, mens resten er overenskomstansatte. En af AC's hovedopgaver er at arbejde for at sikre akademikernes løn- og ansættelsesvilkår. Som forhandlingsorganisation udøver AC forhandlingsretten på overenskomstområdet for de...

AC-organisationernes medlemmer har nu sagt ja til resultatet af aftale- og overenskomstforhandlingerne 2011 på det statslige, kommunale og regionale område. En række organisationer har taget stilling ved urafstemning. Her stemte 82,9% ja og 17,1% nej. Stemmeprocenten var 31%. Andre har taget stilling ved kompetent forsamling. Her...

AC-organisationernes medlemmer har nu sagt ja til resultatet af aftale- og overenskomstforhandlingerne 2011 på det statslige, kommunale og regionale område. En række organisationer har taget stilling ved urafstemning. Her stemte 82,9% ja og 17,1% nej. Stemmeprocenten var 31%. Andre har taget stilling ved kompetent forsamling. Her...

AC-organisationernes medlemmer har nu sagt ja til resultatet af aftale- og overenskomstforhandlingerne 2011 på det statslige, kommunale og regionale område. En række organisationer har taget stilling ved urafstemning. Her stemte 82,9% ja og 17,1% nej. Stemmeprocenten var 31%. Andre har taget stilling ved kompetent forsamling. Her...

AC's bestyrelse har nu tiltrådt det samlede forhandlingsresultat vedrørende aftale- og overenskomstforhandlingerne 2011 på det statslige, det kommunale og regionale område. I forlængelse heraf, er forhandlingsresultatet den 15. marts 2011 sendt til vedtagelse eller forkastelse i de af AC's medlemsorganisationer/fællesrepræsentationer der har været omfattet af AC's forhandlingsaftale. Medlemsorgaisationernes/fællesrepræsentationernes svar skal...

AC's bestyrelse har nu tiltrådt det samlede forhandlingsresultat vedrørende aftale- og overenskomstforhandlingerne 2011 på det statslige, det kommunale og regionale område. I forlængelse heraf, er forhandlingsresultatet den 15. marts 2011 sendt til vedtagelse eller forkastelse i de af AC's medlemsorganisationer/fællesrepræsentationer der har været omfattet af AC's forhandlingsaftale. Medlemsorgaisationernes/fællesrepræsentationernes svar skal...

AC's bestyrelse har nu tiltrådt det samlede forhandlingsresultat vedrørende aftale- og overenskomstforhandlingerne 2011 på det statslige, det kommunale og regionale område. I forlængelse heraf, er forhandlingsresultatet den 15. marts 2011 sendt til vedtagelse eller forkastelse i de af AC's medlemsorganisationer/fællesrepræsentationer der har været omfattet af AC's forhandlingsaftale. Medlemsorgaisationernes/fællesrepræsentationernes svar skal...

Natten mellem den 27. og 28. februar 2011 indgik AC forlig med RLTN (Danske Regioner) om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for AC's forhandlingsområde. Fornyelsen, der er sket inden for rammerne af det tværgående forlig af 27. februar 2011, indebærer bl.a. en række ændringer og...

Den 27. februar 2011 indgik AC, FOA, KTO og Sundhedskartellet forlig med RLTN (Danske Regioner) om fornyelse af generelle, tværgående aftaler. Fornyelsen indebærer bl.a. følgende: Generelle lønstigninger pr. 1. januar 2012 og 1. oktober 2012. Videreførelse af reguleringsordningen. Ændring af rammeaftale om seniorpolitik. Gennemførelse af et forskningsprojekt...