Fælles udmelding fra CFU og Moderniseringsstyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Moderniseringsstyrelsen afholder løbende møder om personalemæssige forhold i forbindelse med flytning af statslige arbejdspladser. På møde den 5. november 2015 har parterne blandt andet drøftet den tidsmæssige udstrækning af muligheden for at få flyttegodtgørelse. Der skal være årsagssammenhæng...

Tillid og samarbejde påvirker kerneydelsen positivt. Det er forventningen bag et nyt projekt, som CFU og Moderniseringsstyrelsen har sat i gang i staten. En arbejdsplads med tillid og gode samarbejdsrelationer skaber en positiv samarbejdskultur. Det giver effektive og glade medarbejdere, som dermed leverer en bedre ydelse...