I forbindelse med de statslige overenskomstforhandlingerne i 2018 aftalte parterne at implementere de nye ferieregler i staten. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg har nu indgået en statslig ferieaftale, som træder i kraft 1. september 202 samtidig med den nye ferielov. Samtidig er den fælles ferievejledning...

Mellem 4. kvt. 2008 og 4. kvt. 2017 har private virksomheder ansat ca. 90.000 flere akademikere. Stigningen har været bredt funderet, og er sket over hele landet og i  alle brancher. Akademikere varetager mange forskellige akademiske jobfunktioner i private virksomheder, både som ledere og specialister....

Oversigt over de akademiske organisationers bemyndigelser til anmeldte- og medanmeldte tillidsrepræsentanter og suppleanter i stat, kommuner og regioner. Klik her for oversigt i excelark. Samt Organisationernes retningslinjer for afholdelse af udgifter til klubarrangementer....

Akademikerne arbejder for at sikre et attraktivt akademisk arbejdsmarked med gode løn- og ansættelsesvilkår. Det kommer bl.a. de godt 19.000 akademikere, der er ansat i regionerne, til gode....

Akademikerne arbejder for at sikre et attraktivt akademisk arbejdsmarked med gode løn- og ansættelsesvilkår. Det kommer bl.a. de knapt 17.000 akademikere, der er ansat i kommunerne, til gode....

I Grønland er der indgået overenskomster og aftaler for akademikere ansat under Grønlands Selvstyre og kommunerne i Grønland hhv. for akademikere ansat i statens tjeneste i Grønland. For tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under selvstyret og kommunerne i Grønland varetages forhandlings- og aftaleretten af Akademikernes Sammenslutning i Grønland (ASG), der er...

  AC og KL har som opfølgning på overenskomstforhandlingerne i 2015 sammen gennemført projektet ”Job derude – Fra Nørrebro til Nørre Nebel”   AC og KL har som opfølgning på overenskomstforhandlingerne i 2015 sammen gennemført projektet ”Job derude – Fra Nørrebro til Nørre Nebel”.   Målet er at sikre, at...