Ny hovedaftale på KL-området er netop blevet underskrevet. Hovedaftalen dækker hovedparten af de AC-organisationer, der har en overenskomst med KL. Parterne aftalte ved OK11, at hovedaftalen skulle redigeres. Der er tale om mindre ændringer af formel karakter, bl.a. som følge af IDA's udmeldelse af AC. Hovedaftalen kan...

På det (amts)kommunale område er der indgået aftale mellem KTO og KL/ARF om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser hhv. aftale mellem KTO og Københavns Kommune om tjenesterejser. Aftalerne kan ses på KTO's hjemmeside.  Mens aftalen med Københavns Kommune i vid udstrækning er parallel til den statslige tjenesterejseaftale,...

Blanketter til anmeldelse af valg/udpegning Repræsentant i hovedudvalget Suppleant i hovedudvalget Repræsentant i koordinationsudvalget Suppleant i koordinationsudvalget Blanketten sendes til kommunen for den pågældende kommune eller region, jf. ovenfor....

En af AC's hovedopgaver som forhandlingsorganisation er at arbejde for at sikre akademikernes løn- og ansættelsesvilkår. Som forhandlingsorganisation udøver AC forhandlingsretten for de kommunalt ansatte medlemmer af medlemsorganisationerne i det omfang, organisationerne har overladt denne til AC. Dette sker bl.a. ved aftale- og overenskomstforhandlinger. Vedr. generelle...

AC forhandlinger i regionerne En af AC's hovedopgaver som forhandlingsorganisation er at arbejde for at sikre akademikernes løn- og ansættelsesvilkår. Som forhandlingsorganisation udøver AC forhandlingsretten for de regionalt ansatte medlemmer af medlemsorganisationerne i det omfang, organisationerne har overladt denne til AC. Dette sker bl.a. ved aftale-...

Bestemmelserne om udgiftsgodtgørelse under tjenesterejser og udstationering følger af tjenesterejseaftalen, jf. Personalestyrelsens cirkulære nr. 057-00 af 30. juni 2000 om tjenesterejseaftalen Aftalen rummer bestemmelser om: a) Transportgodtgørelse b) Time- og dagpenge samt procentgodtgørelse i Danmark og på Færøerne c) Dagpenge og procentgodtgørelse i udlandet og Grønland d) Hoteldispositionsbeløb i Danmark,...

Bestemmelserne om flyttegodtgørelse følger af Personalestyrelsens cirkulære nr. 058-06 af 27. november 2006 om aftale om flyttegodtgørelse. Ved uansøgt forflyttelse ydes der supplerende flyttegodtgørelse efter aftalens § 13, mens der ved ansøgt forflyttelse i forbindelse med forfremmelse ydes supplerende godtgørelse efter aftalens § 22. Cirkulæret om aftale...

Området for timelønnet undervisning m.v. omfatter: Timelønnet undervisning - jf. Personalestyrelsens cirkulære nr. 004-01 af 17. januar 2001 om timelønnet undervisning. Censorvederlag - jf. Personalestyrelsens cirkulære nr. 004-01 af 17. januar 2001 om censorvederlag. Eksterne lektorer ved universiteterne - jf. Personalestyrelsens cirkulære nr. 006-01 af 25. januar 2001...