En af AC's hovedopgaver som forhandlingsorganisation er at arbejde for at sikre akademikernes løn- og ansættelsesvilkår. Som forhandlingsorganisation udøver AC forhandlingsretten for de kommunalt ansatte medlemmer af medlemsorganisationerne i det omfang, organisationerne har overladt denne til AC. Dette sker bl.a. ved aftale- og overenskomstforhandlinger. Vedr. generelle...

AC forhandlinger i regionerne En af AC's hovedopgaver som forhandlingsorganisation er at arbejde for at sikre akademikernes løn- og ansættelsesvilkår. Som forhandlingsorganisation udøver AC forhandlingsretten for de regionalt ansatte medlemmer af medlemsorganisationerne i det omfang, organisationerne har overladt denne til AC. Dette sker bl.a. ved aftale-...

Bestemmelserne om udgiftsgodtgørelse under tjenesterejser og udstationering følger af tjenesterejseaftalen, jf. Personalestyrelsens cirkulære nr. 057-00 af 30. juni 2000 om tjenesterejseaftalen Aftalen rummer bestemmelser om: a) Transportgodtgørelse b) Time- og dagpenge samt procentgodtgørelse i Danmark og på Færøerne c) Dagpenge og procentgodtgørelse i udlandet og Grønland d) Hoteldispositionsbeløb i Danmark,...

Bestemmelserne om flyttegodtgørelse følger af Personalestyrelsens cirkulære nr. 058-06 af 27. november 2006 om aftale om flyttegodtgørelse. Ved uansøgt forflyttelse ydes der supplerende flyttegodtgørelse efter aftalens § 13, mens der ved ansøgt forflyttelse i forbindelse med forfremmelse ydes supplerende godtgørelse efter aftalens § 22. Cirkulæret om aftale...

Området for timelønnet undervisning m.v. omfatter: Timelønnet undervisning - jf. Personalestyrelsens cirkulære nr. 004-01 af 17. januar 2001 om timelønnet undervisning. Censorvederlag - jf. Personalestyrelsens cirkulære nr. 004-01 af 17. januar 2001 om censorvederlag. Eksterne lektorer ved universiteterne - jf. Personalestyrelsens cirkulære nr. 006-01 af 25. januar 2001...