Overenskomstforhandlingerne for akademikere på statens arbejdspladser begynder i dag. Øverst på listen over krav til den statslige arbejdsgiver er en ambitiøs, fair og realistisk lønudvikling. Desuden stiller Akademikerne krav om bæredygtig omstilling, sundere arbejdspladser, stærkere kompetenceudvikling og arbejdstid.  ...

Forud for overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2021 har Akademikerne den 15. december 2020 udvekslet krav med Skatteministeriet. Centralt i Akademikernes krav står en sikring af en positiv reallønsudvikling for alle offentligt ansatte akademikere. Blandt andre væsentlige krav er etablering af en frivalgslønkonto for medarbejderne med adgang til at...