Forud for overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2021 har Akademikerne den 15. december 2020 udvekslet krav med Skatteministeriet. Centralt i Akademikernes krav står en sikring af en positiv reallønsudvikling for alle offentligt ansatte akademikere. Blandt andre væsentlige krav er etablering af en frivalgslønkonto for medarbejderne med adgang til at...

Denne vejledning retter sig mod akademikere, som er ansat i private virksomheder og omfattet af ferieloven. Vejledningen beskæftiger sig med de ferieretlige regler, der gælder efter 1. september 2020, hvor den nye ferielov træder i kraft. Materialet er udarbejdet i et samarbejde mellem DM, IDA, JA, DDD og Djøf samt...