Akademikerne har sammen med FTF afgivet høringssvar vedr. høring om ansattes retsstilling under insolvensbehandling - betænkning nr. 1555 Konkursrådet foreslår i betænkningen om ansattes retsstilling under insolvensbehandling, at der skal indføres et beløbsloft på 160.000 kr. i forhold til lønkrav, som kan omfattes af reglen om...