AC har netop udsendt katalog over de TR-kurser, som udbydes i AC-regi i 2013. I kataloget finder du beskrivelser, datoer og tilmeldingsblanket. Tilmeldingen skal sendes til din egen organisation senest den 9. januar 2013. Kataloget kan ses her...

AC har netop udsendt katalog over de TR-kurser, som udbydes i AC-regi i 2013. I kataloget finder du beskrivelser, datoer og tilmeldingsblanket. Tilmeldingen skal sendes til din egen organisation senest den 9. januar 2013. Kataloget kan ses her...

Fremover vil Forebyggelsesfonden ændre navn og formål til Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse   AC har netop afgivet sit høringssvar til Beskæftigelsesminister Mette Frederiksens forslag til at ændre loven om Forebyggelsesfonden. Her er hovedpunkterne i ACs svar: Midler og vægtning Lovforslaget lægger meget fint op til, at fondens formål...

Sagen drejer sig om Uddannelsesministeriets centrale normering af løndannelsen for institutledere ved universiteterne. I sagen havde Uddannelsesministeriet fastsat lave lofter for institutledernes samlede aflønning. Voldgiftsretten fandt alligevel ikke, at ministeriet var gået videre end hvad der var tilladt indenfor parternes overenskomst. Voldgiftretten kom også frem til,...

Ved OK 11 blev der mellem CFU, Centralorganisationernes Fællesudvalg, som AC er en del af, og Moderniseringsstyrelsen aftalt et ”Serviceeftersyn af de overenskomst- og aftalemæssige rammer i staten”. Arbejdet er nu afsluttet med vedlagte rapport, som består af en fælles indledning og to bilag. Som bilag 1...