Sagen drejer sig om Uddannelsesministeriets centrale normering af løndannelsen for institutledere ved universiteterne. I sagen havde Uddannelsesministeriet fastsat lave lofter for institutledernes samlede aflønning. Voldgiftsretten fandt alligevel ikke, at ministeriet var gået videre end hvad der var tilladt indenfor parternes overenskomst. Voldgiftretten kom også frem til,...

Ved OK 11 blev der mellem CFU, Centralorganisationernes Fællesudvalg, som AC er en del af, og Moderniseringsstyrelsen aftalt et ”Serviceeftersyn af de overenskomst- og aftalemæssige rammer i staten”. Arbejdet er nu afsluttet med vedlagte rapport, som består af en fælles indledning og to bilag. Som bilag 1...