Der blev den 20. december 2017 afholdt det første politiske forhandlingsmøde mellem minister for offentlig innovation Sophie Løhde og Akademikernes forhandlingsudvalg for den offentlige sektor (FHO) med henblik på en kort præsentation af kravene til overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2018. Akademikernes formand Lars Qvistgaard lagde ud med...

CFU og Finansministeriet har i dag udvekslet krav. Højt på CFU’s dagsorden står en lønudvikling, der matcher det private forlig fra foråret 2017. ”Vores medlemmer har de seneste overenskomster været meget løntilbageholdende. Nu er der atter gang i dansk økonomi, og det skal vores medlemmer selvfølgelig...

Forud for overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2018 har Akademikerne den 15. december 2017 udvekslet krav med Finansministeriet. Centralt i Akademikernes krav står en sikring af betydelige lønstigninger for de statsansatte. Blandt andre væsentlige krav er fastere rammer for arbejdstiden, nye forhandlingsmodeller og processer for den lokale løndannelse, etablering...

Medarbejderne skal sættes op i arbejdstid uden, at de får mere i løn for det. Det kan blive konsekvensen, hvis Finansministeriet får held til at inddrage den betalte frokostpause på de offentlige arbejdspladser. Hent faktagrafik 1 Hent faktagrafik 2 Retten til betalt frokostpause, således som den administreres på...

Både de kommunale og statslige arbejdsgivere har allerede inden overenskomstforhandlingerne går i gang meddelt, at de fortsat ikke vil indgå en aftale om arbejdstid på underviserområdet. Topforhandlerne for ca. 745.000 offentligt ansatte forventer, at KL og Moderniseringsstyrelsen optager reelle, fair og frie forhandlinger med organisationerne...