Medarbejderne skal sættes op i arbejdstid uden, at de får mere i løn for det. Det kan blive konsekvensen, hvis Finansministeriet får held til at inddrage den betalte frokostpause på de offentlige arbejdspladser. Hent faktagrafik 1 Hent faktagrafik 2 Retten til betalt frokostpause, således som den administreres på...

Både de kommunale og statslige arbejdsgivere har allerede inden overenskomstforhandlingerne går i gang meddelt, at de fortsat ikke vil indgå en aftale om arbejdstid på underviserområdet. Topforhandlerne for ca. 745.000 offentligt ansatte forventer, at KL og Moderniseringsstyrelsen optager reelle, fair og frie forhandlinger med organisationerne...

Akademikerne hæfter sig særligt ved de forslag til ændringer, der har til hensigt at skabe bedre synergi mellem censorinstitutionen og kvalitetssikringen af uddannelserne. Akademikerne støtter, at institutionerne skal anvende censorernes feedback systematisk samt have fokus på, at prøve- og eksamenssystemet, herunder anvendelsen af censur, understøtter...