CFU, Centralorganisationernes Fællesudvalg, der repræsenterer 180.000 ansatte i staten har i dag holdt møde med 52 faglige organisationer på det statslige område. CFU har opsagt samarbejdet med den statslige arbejdsgiver på en række områder. På mødet drøftede man den nuværende og fremtidige samarbejdssituation med Moderniseringsstyrelsen. De...

Censorudvalget konstaterer indledningsvist, at censorsystemet nyder bred tilslutning, og at censorsystemet for nærværende har et uudnyttet potentiale i forhold til at bidrage til kvalitetssikringen af uddannelserne. Akademikerne er uenig i udvalgets anbefaling om at ophæve minimumsreglen for ekstern censur samt anbefalingen om at forankre censorkorpsene...

En faglig voldgiftsret har netop fastslået, at den betalte spisepause er en overenskomstmæssig rettighed for de ansatte hos DR. Afgørelsen vurderes desuden at sætte en stopper for spekulationerne i den betalte spisepause på det offentlige område. Afgørelsen modtages med stor tilfredshed i Akademikerne. Formand Lars Qvistgaard...