Censorudvalget konstaterer indledningsvist, at censorsystemet nyder bred tilslutning, og at censorsystemet for nærværende har et uudnyttet potentiale i forhold til at bidrage til kvalitetssikringen af uddannelserne. Akademikerne er uenig i udvalgets anbefaling om at ophæve minimumsreglen for ekstern censur samt anbefalingen om at forankre censorkorpsene...

En faglig voldgiftsret har netop fastslået, at den betalte spisepause er en overenskomstmæssig rettighed for de ansatte hos DR. Afgørelsen vurderes desuden at sætte en stopper for spekulationerne i den betalte spisepause på det offentlige område. Afgørelsen modtages med stor tilfredshed i Akademikerne. Formand Lars Qvistgaard...

Du tilmelder dig konferencen den 7. februar 2017 på Vingstedcenteret i Vejle kl. 9.00 – 16.00. Prioritering af deltagelse i arbejdsseminarer sker pr. mail efterfølgende. Parterne bag konferencen er GL, IDA, Djøf, Akademikerne og Moderniseringsstyrelsen samt Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Danske Gymnasier, Danske Erhvervsskoler- og...

Sagen handler om medarbejderne i SKAT og hos Spillemyndigheden. Akademikerne vil ikke afvise at indbringe andre statslige ansættelsesmyndigheder for en faglig voldgift, hvis de lokalt opsiger de betalte fridage, uden at det sker efter forhandling og aftale med de faglige organisationer. ------------------- Tidligere i dag fremsendte opmand...