Syv statslige arbejdspladser er i gang med projekter, der skal styrke tilliden og samarbejdet på arbejdspladsen. Projektdeltagere fra de syv arbejdspladser har været samlet til et seminar for at dele deres erfaringer. På seminaret viste der sig fire hovedudfordringer i arbejdet med tillid og samarbejde, men...

Kom og få inspirerende indspark til faglighed og et foreningsliv i forandring med afsluttende lækker middag, vin og mulighed for netværk. Konferencen afholdes torsdag den 22. septemer 2016 kl. 16.00-22.00 i Djøf, Gothersgade 133, 1123  København K. Tilmelding skal ske via din akademikerorganisation. Programmet kan ses her....

I forbindelse med flytningen af en række statslige institutioner fra hovedstadsområdet som led i regeringens initiativ ”Bedre balance” har Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) drøftet oprettelsen af en ordning, der gør det muligt at etablere kontakt mellem medarbejdere i staten, der kunne være interesseret i...

Den fællesakademiske overenskomst på det regionale område er blevet underskrevet. Fællesoverenskomsten dækker medlemmerne af Bibliotekarforbundet, Dansk Kiropraktor Forening, Dansk Magisterforening (DM), Dansk Mejeriingeniør Forening, Dansk Psykolog Forening, Den Danske Dyrlægeforening, Den Danske Landinspektørforening, Den Danske Præsteforening, Djøf, Forbundet Arkitekter og Designere, Forbundet Kommunikation og Sprog, Ingeniørforeningen (IDA),...

Ved OK15 aftalte parterne på det kommunale område et projekt om innovationsnetværk. De seneste måneder er der blevet arbejdet med at gøre projektet til virkelighed og det glæder os nu at kunne udsende invitation til deltagelse i enten Innovationsnetværk ØST eller Innovationsnetværk VEST Se invitation her for...

Regeringens netop fremlagte oversigt over udflytningsudgifterne viser, at det bliver langt dyrere, end regeringen forventede. Udgifterne bliver mere end dobbelt så høje end de afsatte 400 mio. kr. Regeringens udmeldinger betyder, at ministerierne kun får medfinansiering på ca. 45 pct. af udgifterne til udflytning. Reaktion fra...