Akademikerne, CBS, Cabi og HK Kommunal sætter fokus på sygefraværet på de offentlige arbejdspladser med forskning, viden og praksisnære erfaringer, når vi sammen afholder KONFERENCE den 22. maj 2017 i København.   Igennem mange år er der brugt ressourcer på forebyggelse og håndtering af sygefravær på de...

Debatindlæg af Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, bragt i Berlingske torsdag den 16. marts 2017.   I de seneste måneder er der gjort et stort politisk nummer ud af at tale om en ny styring af den offentlige sektor. Både regeringen og Socialdemokratiet lægger op til en...

Censorudvalget konstaterer indledningsvist, at censorsystemet nyder bred tilslutning, og at censorsystemet for nærværende har et uudnyttet potentiale i forhold til at bidrage til kvalitetssikringen af uddannelserne. Akademikerne er uenig i udvalgets anbefaling om at ophæve minimumsreglen for ekstern censur samt anbefalingen om at forankre censorkorpsene...

Nu kan man tilmelde sig forårets SPARK-møder. Det sidste år er der kommet helt ny luft til det psykiske arbejdsmiljø på de kommunale arbejdspladser. Det skyldes tiltaget SPARK (Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne), der blev sat i søen ved OK 2015 af KL og...

Så er der ny inspiration at hente til at styrke det psykiske arbejdsmiljø for kommunalt ansatte. Det sker på arrangementer overalt i landet i foråret. Initiativtagerne er KL og Forhandlingsfællesskabet, som Akademikerne er en del af, i samarbejde med SPARK – Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø...

JOBOPSLAG: Vil du arbejde i et internationalt miljø med højaktuelle emner af betydning for danske lønmodtagere? Og kan du skaffe fagbevægelsen indflydelse i EU?   Nu har du chancen for at blive en del af Dansk Fagbevægelses EU-sekretariat, der søger en dygtig stagiaire til ansættelse i Bruxelles...

Populær vækstordning til erhvervslivet i landdistrikterne er løbet tør på bare én måned. Mange virksomheder tvunget til at trykke pause på deres vækstplaner.   Det var en god ide, da regeringen for få måneder siden lancerede deres nye tiltag – ”Landdistriktsvækstpilot”. Den nye ordning skal sætte turbo...