Ønsket om at forudsige behovet for akademisk arbejdskraft har været et tilbagevendende tema siden den danske velfærdsstat for alvor tog fart op gennem 1960’erne. En tur i Akademikernes arkiver giver os mulighed for, med hjælp fra bagklogskabens ulidelige klare lys, at vurdere de uddannelsespolitiske overvejelser,...

Trods et lille fald i sygefraværet i det kommunale sygefravær, er fraværet stadig en udfordring på mange offentlige arbejdspladser. Der er brug for en langt mere strategisk tilgang til sygefraværet, mener ekspert. Heldagskonference om sygefravær afholdes på CBS i København mandag den 22. maj 2017.   Sygefraværet...

Regeringen har i dag offentliggjort sit udspil til et nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser. Akademikerne vurderer regeringens bevillingsudspil forsigtigt positivt, men med en understregning af, at Akademikernes endelige vurdering afhænger af en nærmere udfoldelse af de ubekendte, som præger udspillet.   Regeringen lægger op til en...

Regeringen har i sit netop offentliggjorte ”Partnerskab for Fremtidens Danmark” valgt, at der ikke skal være nogen til at repræsentere de mere end 400.000 på arbejdsmarkedet med uddannelser organiseret af de akademiske organisationer. Også selvom 260.000 af disse er ansat i den private sektor, som...

Af Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne. Bragt i Altinget den 27. april 2017. Danske ph.d.ere har rigtig gode lønvilkår set i international sammenhæng, og det skal vi holde fast i, så vi rekrutterer og fastholder de bedste talenter til ph.d.-uddannelsen. Men der er andre vilkår, som...

Regeringen har indgået en politisk aftale om en styringsreform for universiteterne med Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Akademikerne er ikke enige med regeringen i behovet for en så gennemgribende styringsreform, men kan dog konstatere, at den politiske aftale på væsentlige punkter indeholder markante forbedringer i forhold...

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har ved at oprette et nyt iværksætterpanel taget et vigtigt og tiltrængt skridt til at fremme vækst og moderne iværksætteri. Ros til initiativet fra Akademikerne, som ser frem til, at der nu kastes lys over hele iværksætterområdet.   Iværksætterpanelet skal kigge på, hvordan vilkårene...

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind vil give studerende mulighed for at tage en kandidatuddannelse på deltid, mens de arbejder i en virksomhed. Det er en kæmpe gevinst for både erhvervslivet, universiteterne og de studerende, mener erhvervsorganisationerne Dansk Erhverv og DI, Danske Universiteter og Akademikerne.   Uddannelses- og...