Af ordførerne i NSF's (Nordens Faglige Organisation)medlemsorganisationer: Erik Jylling, Akademikerne, Gylfi Arnbjörnsson; ASÍ, Bente Sorgenfrey, FTF, Elín Björg Jónsdóttir, BSRB, Lizette Risgaard, LO Danmark, Gerd Kristiansen, LO Norge, Sture Fjäder, AKAVA, Anders Folkestad,Unio, Lauri Lyly, SAK, Jorunn Berland, YS, Mikko Mäenpää, STTK, Karl-Petter Thorwaldsson, LO...

Akademikerne bifalder i sit høringssvar, at et bredt folketingsflertal vil bevare det danske SU-system i sin grundform med stipendium som hovedkomponent og mulighed for supplerende studielån. I betragtning af, at ændringerne i SU-systemet er sket ud fra en politisk præmis om besparelser, kan Akademikerne tilslutte...

Et tydeligt signal til Christiansborg om at få gjort noget ved problemet, mener Akademikerne.   Produktivitetskommissionen har i dag offentliggjort en ny analyserapport. Denne gang sætter eksperterne fokus på konkurrence, internationalisering og regulering i den private sektor. Blandt top 3 anbefalingerne er, at den udbredte brug af ansættelsesklausuler...

Forandringer på arbejdspladser og inklusion af medarbejdere med nedsat arbejdsevne kan påvirke det psykiske arbejdsmiljø på mange arbejdspladser.   Akademikerne deltager i et udvalg under Arbejdsmiljørådet, der arbejder med disse emner. Udvalget har netop udsendt en pjece om psykisk arbejdsmiljø under forandringer, "Skab gode forandringer" Pjecen kan hjælpe arbejdsmiljøaktører...

Regeringen har forhandlet en reform af SU-systemet og de videregående uddannelser på plads, som skal få flere studerende hurtigere gennem uddannelsen og skaffe et provenu på 2,2 mia. kr. i 2020.   Det har længe været kendt, at en reform af SU-systemet og de videregående uddannelser, skal...

Debatindlæg af Erik Jylling, formand for Akademikerne, bragt i Jyllands-Posten 13. april 2013.   Omdrejningspunktet for regeringens erhvervspolitik, og forslag til hvordan vi kan skabe vækst i Danmark, er en sænkelse af selskabsskatten. Men at deltage i den internationale konkurrence om, hvilket land der har den laveste...

Forandringer er blevet et grundvilkår på vores arbejdspladser. Det handler om alt fra ny organisationsstruktur, nedskæringer og afskedigelser til indførelse af nye it-systemer mv.   Vi ved, at forandringer og de usikkerheder, de kan medføre, ofte sætter det psykiske arbejdsmiljø under pres. Under titlen " Skab gode forandringer" afholder Arbejdsmiljørådet...

Folketinget har vedtaget, at arbejdsmiljøloven nu både omfatter det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Det er præciseret i det lovforslag, som Folketinget netop har vedtaget.   For at tydeliggøre at arbejdsmiljøloven både gælder det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, bliver det nu skrevet direkte ind i formålsbestemmelsen. Hidtil har...