Kære venner, følgere og samarbejdspartnere I 2019 har vi set vores unge tage ansvar for vores fælles fremtid ved at kæmpe for klima og uddannelse. Vi har set en ny regering sætte en politisk retning, der giver os nye muligheder for at byde ind med nye...

Konkurrencerådet har netop offentliggjort rapporten ”Konkurrence for markedet for pension”, som indeholder en række forslag til at styrke konkurrencen på pensionsmarkedet. Rapporten slår dog fast med syvtommersøm, at de overenskomstbaserede arbejdsmarkedspensioner fungerer godt, og er en væsentlig årsag til, at Danmark har et af verdens...

- konsekvenser for fastholdelse, rekruttering og arbejdsmiljø   Ifølge arbejdsmiljølovgivningen er arbejdsmiljørepræsentanter beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse på samme måde som tillidsmænd inden for vedkommendes eller tilsvarende område. En højesteretsafgørelse fra november 2017 har imidlertid slået fast, at denne beskyttelse ikke gælder, når arbejdsmiljørepræsentanten ikke er...

En hovedpointe fra Akademikernes Ledelsestopmøde 2019 afholdt d.31/10 er at god ledelse i 2019 kræver modige og kreative ledere der kan lede på tværs af fag - og tør sætte sig selv i spil.   På topmødet blev der også sat fokus på forskelle og ligheder mellem...