ETUC's 14. kongres i Wien vedtog fredag den 24. maj 2019 et manifesto med 13 initiativer for arbejdet for den kommende kongresperiode 2019-2023. Manifestoteksten blev vedtaget med enstemmighed.   I den kommende periode vil ETUC fokusere på: At flere midler fra EU budgettet skal prioriteres til arbejdet...

Akademikerne er enig i hensigten med ændringerne i akkrediteringsbekendtgørelsens bilag 1, nemligt at få skabt en forenkling af kriterierne for institutionsakkreditering, der gør det muligt for institutionerne at nedbringe dokumentationsbyrden i forbindelse med institutionsakkreditering. Læs høringssvaret her   ...

Endnu en faglig organisation skifter hovedorganisation i fagbevægelsen. Den nye indmeldelse er kommet i stand for at styrke medlemmernes interesser.   Akademikerne og Jordemødrene siger ja til hinanden. Optagelsen i Akademikerne er netop blevet godkendt på bestyrelsesniveau. Beslutningen betyder, at Jordemoderforeningen fra den 1. januar 2020 bliver...

De årlige nedskæringer på uddannelserne bliver kaldt et generationstyveri, men ligner mere og mere et røveri ved højlys dag. Røveriet har gentaget sig hvert år siden 2015 og efterhånden står konsekvenserne klart for enhver. Nedskæringerne rammer kvaliteten af uddannelserne og de studerendes trivsel og læring....

Der er netop landet en ny politisk arbejdsmiljøaftale, som har potentiale til at give det psykiske arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser et boost. Problemet er, at aftalen samtidig svigter den danske tradition om at værne om arbejdsmiljørepræsentanterne. For den indeholder ikke en sikring af, at...

96 pct. af alle akademikere er i akademikerjobs. Det viser en ny analyse fra AE. Derfor er det en fejlopfattelse at tro, at der er for mange akademikere på det danske arbejdsmarked.   faktaark-myte-ac   Så godt som alle akademiske lønmodtagere finder akademisk beskæftigelse og udnytter dermed deres uddannelse....

Forhandlingerne omkring en ny politisk arbejdsmiljøaftale kører på sidste rille. Akademikernes formand Lars Qvistgaard peger på, at en særlig beskyttelse af alle arbejdsmiljørepræsentanter mod afskedigelse, bør være en del af aftalen. ”Ellers risikerer vi, at flere arbejdsmiljørepræsentanter trækker sig, og det bliver en udfordring at...