Ergoterapeutforeningen har sagt ja. I dag har Ergoterapeutforeningen på et ekstraordinært repræsentantskab stemt ja til at søge om medlemskab i Akademikerne.   Ergoterapeutforeningen siger ja til Akademikerne Ergoterapeutforeningen har sagt ja. I dag har Ergoterapeutforeningen på et ekstraordinært repræsentantskab stemt ja til at søge om medlemskab i Akademikerne. ”Jeg...

Selvledelse er en stor del af akademikernes arbejdsliv, og Akademikerne har derfor undersøgt, hvilken betydning selvledelse har for det psykiske arbejdsmiljø, stress og en række andre faktorer.   Analysen viser, at selvledelse giver et bedre psykisk arbejdsmiljø, højere produktivitet og bedre balance mellem arbejds- og privatliv, hvis...

Så indstil jer til Arbejdsmiljøprisen 2019.   Akademikernes formand Lars Qvistgaard sidder i dommerkomiteen for arbejdsmiljøprisen og peger på vigtigheden af at hylde det gode arbejdsmijø: "Et godt arbejdsmiljø er helt centralt for både den enkeltes sundhed og velbefindende, men også for arbejdspladsernes bundlinje og mulighed for at...

Danske Fysioterapeuter har sagt ja. I dag har repræsentantskabet i fag- og interesseorganisationen stemt for at søge om medlemskab i hovedorganisationen Akademikerne.   ”Jeg vil gerne sige tak til Danske Fysioterapeuter, og at vi glæder os til samarbejdet. Danske Fysioterapeuter vil blive en betydningsfuld del af det...

Regeringen og oppositionen har i år genskabt traditionen med forskningsforlig med deltagelse af samtlige folketingets partier. Partierne har netop afsluttet forhandlingerne om forskningsreserven på 958 mio. kr. og en pulje til videreførelse af eksisterende og igangsættelse af nye forskningsinitiativer på 436 mio. kr.   Akademikerne findet det...

Danmarks velstand og velfærd er baseret på årtiers politisk konsensus om, at vi som samfund investerer i næste generations uddannelse. Til glæde for de unge, men i allerhøjeste grad også for samfundet generelt, fordi vi ved, at uddannelse er en guldrandet samfundsinvestering. Alligevel fosser pengene...