Efter lange overvejelser har regeringen nu nedsat den i forliget om et nyt dagpengesystem bebudede arbejdsgruppe, som skal se på dagpengesystemet for selvstændige, honorarlønnede og freelancere. Arbejdsgruppen nedsættes som et embedsmandsudvalg med en følgegruppe, der består af seks repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter. På arbejdstagersiden udpeger LO, FTF...

Depressionsforeningen sætter i dag fokus på depression og behovet for mere åbenhed omkring problemstillingen på arbejdspladserne med deres landsdækkende kampagne #DepressionSucks.   100.000-200.000 danskere lider af depression, viser en rapport fra Sundhedsstyrelsen. Årligt registreres der 11.000 nye tilfælde, så der er stort behov for tiltag, der kan...

Akademikernes formand Lars Qvistgaard retter i dagens Berlingske en skarp kritik af regeringens planer om ministerudpegede bestyrelser på landets universiteter. Et universitets væsentligste aktiv er dets troværdighed. Og troværdighed hænger uløseligt sammen med uafhængighed.   Det er direkte skadeligt for de danske universiteters internationale omdømme og, i...

Akademikernes formand Lars Qvistgaard retter i dagens Berlingske en skarp kritik af regeringens planer om ministerudpegede bestyrelser på landets universiteter. Et universitets væsentligste aktiv er dets troværdighed. Og troværdighed hænger uløseligt sammen med uafhængighed. Det er direkte skadeligt for de danske universiteters internationale omdømme og, i...

Der skal iværksætteri ind i alle uddannelser uanset fag og niveau, lyder en af anbefalingerne fra regeringens Iværksætterpanel. På universitetsområdet er der inden for de seneste år sket en stor stigning i udbudte iværksætteraktiviteter og i antallet af deltagere.   Undersøgelser viser, at universitetsstuderende, som starter egen...

Ugebrevet A4 bringer her til morgen nyheden om, hvordan det voksende antal forandringer i samfundet og et manglende fokus på forebyggelse har resulteret i, at flere og flere danskere må sendes på førtidspension på grund af angst.   Af i alt 6.912 tilkendte førtidspensioner i 2015 var...

Ugebrevet A4 bringer her til morgen nyheden om, hvordan flere års reformpres og sætten hænderne for øjnene har resulteret i at flere og flere danskere, særligt i den offentlige sektor, får stress, PTSD eller depression.   Sidste år anmeldte 5.539 danskere en psykisk arbejdsskade. Det er endnu...

Offentliggørelsen af årets finanslovsforslag druknede delvist i præsentationen af regeringens udspil til 2025-plan, og det er også i sidstnævnte udspil, at de interessante nyheder skulle findes. På finansloven lægges der op til at videreføre hovedlinjerne fra 2016-finansloven.   Det nye finanslovsudspil rummer dog enkelte nye og positive...