AC hilser det velkomment, at regeringen nu sætter måltal på innovationsindsatsen.   Nu er den her den længe ventede innovationsstrategi. Seks ministre præsenterede regeringens strategi. Foruden Uddannelsesministeriet har Miljøministeriet, klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Handels- og Investeringsministeriet, Fødevareministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet deltaget i arbejdet med udviklingen af...

Det er meget positivt, at regeringen med sin nye innovationsstrategi sætter fokus på mere innovation i uddannelserne – og foreslår en række gode initiativer. Men for mange af forslagene gælder, at de ikke kan gennemføres fra centralt hold, men – som regeringen selv påpeger- kræver...

Regeringen har med sin nye innovationsstrategi sat sig tre mål, som sætter det helt rigtige fokus - nemlig på vækst og innovation i den private sektor: Vi skal have flere innovative virksomheder, flere private investeringer i forskning og udvikling og flere højtuddannede i den private...

2013 bliver året, hvor Kommissionen inviterer videregående uddannelsesinstitutioner i og uden for Europa til at deltage i implementeringen af rankingværktøjet: ”Multi dimentional ranking”.   Rankingværktøjet har i 2009-2011 kørt i en forsøgsperiode, hvor det har været under udarbejdelse og er blevet testet.  Målet er, at minimum 500...

Den 29. november 2012 afholdt AC i samarbejde med FTF og LO en konference, hvor vi stillede spørgsmålet: Hvordan skaber man job i et kriseramt EU.   Krisen har bidt sig fast. Nul- og minusvækst i to kvartaler har bragt EU-lande på kanten af en recession, og der...

AC finder det positivt, at ny akkrediteringslov gør op med de ressourcetunge og bureaukratiske uddannelsesakkrediteringer. Læs AC's høringssvar over ny lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner.   AC har igennem årene endvidere kritiseret det nuværende akkrediteringssystem for i for høj grad at være baseret på (kvalitets-)kontrol og...

Med den endelige finanslovsaftale er der sikret basismidler i 2013 på samme niveau som i 2012, og en videreførelse af taxameterløftet på humaniora og samfundsvidenskab.   Med finanslovsaftalen, herunder fordelingen af de 770 mio. kr. i forskningsreserven, er der nu sikret ro og stabilitet omkring universiteternes økonomi...

Med den endelige finanslovsaftale er der sikret basismidler i 2013 på samme niveau som i 2012, og en videreførelse af taxameterløftet på humaniora og samfundsvidenskab. Med finanslovsaftalen, herunder fordelingen af de 770 mio. kr. i forskningsreserven, er der nu sikret ro og stabilitet omkring universiteternes økonomi...