Forhandlingerne om en ny innovationsfond starter med et lovende udspil fra regeringen. Det afgørende bliver uafhængigheden i forhold til det politiske system. Regeringen har spillet ud med et forslag til en ny innovationsfond med et årligt budget på 1,5 mia. kr. Fonden foreslås etableret ved at...

Beregningerne giver imidlertid ikke det fulde billede, påpeger Akademikerne i en kommentar, da vismændene ikke tager højde for positive adfærdsændringer, hvis det bliver lettere at genoptjene dagpenge.   Akademikerne kvitterer for en ny vismandsrapport, som blandt andet har konjunkturudsigterne, dagpengeregler og tilbagetrækningsmønstre blandt de væsentligste emner. Danmark endnu ikke på...

Af ordførerne i NSF's (Nordens Faglige Organisation)medlemsorganisationer: Erik Jylling, Akademikerne, Gylfi Arnbjörnsson; ASÍ, Bente Sorgenfrey, FTF, Elín Björg Jónsdóttir, BSRB, Lizette Risgaard, LO Danmark, Gerd Kristiansen, LO Norge, Sture Fjäder, AKAVA, Anders Folkestad,Unio, Lauri Lyly, SAK, Jorunn Berland, YS, Mikko Mäenpää, STTK, Karl-Petter Thorwaldsson, LO...

Akademikerne bifalder i sit høringssvar, at et bredt folketingsflertal vil bevare det danske SU-system i sin grundform med stipendium som hovedkomponent og mulighed for supplerende studielån. I betragtning af, at ændringerne i SU-systemet er sket ud fra en politisk præmis om besparelser, kan Akademikerne tilslutte...

Et tydeligt signal til Christiansborg om at få gjort noget ved problemet, mener Akademikerne.   Produktivitetskommissionen har i dag offentliggjort en ny analyserapport. Denne gang sætter eksperterne fokus på konkurrence, internationalisering og regulering i den private sektor. Blandt top 3 anbefalingerne er, at den udbredte brug af ansættelsesklausuler...

Forandringer på arbejdspladser og inklusion af medarbejdere med nedsat arbejdsevne kan påvirke det psykiske arbejdsmiljø på mange arbejdspladser.   Akademikerne deltager i et udvalg under Arbejdsmiljørådet, der arbejder med disse emner. Udvalget har netop udsendt en pjece om psykisk arbejdsmiljø under forandringer, "Skab gode forandringer" Pjecen kan hjælpe arbejdsmiljøaktører...

Regeringen har forhandlet en reform af SU-systemet og de videregående uddannelser på plads, som skal få flere studerende hurtigere gennem uddannelsen og skaffe et provenu på 2,2 mia. kr. i 2020.   Det har længe været kendt, at en reform af SU-systemet og de videregående uddannelser, skal...