Forandringer er blevet et grundvilkår på vores arbejdspladser. Det handler om alt fra ny organisationsstruktur, nedskæringer og afskedigelser til indførelse af nye it-systemer mv.   Vi ved, at forandringer og de usikkerheder, de kan medføre, ofte sætter det psykiske arbejdsmiljø under pres. Under titlen " Skab gode forandringer" afholder Arbejdsmiljørådet...

Folketinget har vedtaget, at arbejdsmiljøloven nu både omfatter det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Det er præciseret i det lovforslag, som Folketinget netop har vedtaget.   For at tydeliggøre at arbejdsmiljøloven både gælder det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, bliver det nu skrevet direkte ind i formålsbestemmelsen. Hidtil har...

Med samlingen af de videregående uddannelser i samme ministerium, blæser der vitterligt nye vinde hen over det danske uddannelses-, forsknings- og institutionslandskab. Regeringens sammenhængsredegørelse fra foråret 2012 er en første logisk konsekvens af samlingen af de videregående uddannelser. Og fra vores egen verden, gennemførte AC og...

Akademikerne har offentliggjort sit bud på et mere sammenhængende og fleksibelt uddannelsessystem.   Regeringens sammenhængsredegørelse fra foråret 2012 er en første logisk konsekvens af samlingen af de videregående uddannelser. Og fra vores egen verden, gennemførte Akademikerne og FTF i efteråret 2012 for første gang en fælles uddannelseskonference...

Nyt vækstudspil fra AC med 16 initiativer, der bidrager til varig vækst.   Danmark har grundlæggende set en stærk økonomi, som roses for gode rammebetingelser og et godt investeringsklima for virksomheder. Vi har grund til at være stolte af den nordiske samfundsmodel, og det er den, vi...

AC efterlyser visioner i regeringsudspillet   Det var begrænset med visionerne, da regeringen i dag fremlagde en ny vækstplan for Danmark, Vækstplan DK. Hovedværktøjerne til at få Danmark tilbage på vækstsporet er ifølge regeringen en nedsættelse af selskabsskatten og lavere afgifter for erhvervslivet, samt en genoplivning af...