Akademikernes bidrag til INNO+ - grundlag for strategiske investeringer i innovation   Uddannelsesministeriet har inviteret Akademikerne til at bidrage til et videngrundlag til brug for inspiration og prioritering af strategiske investeringer i innovation, INNO+. INNO+ er et væsentligt led i regeringens innovationsstrategi, og en lang række eksterne...

Uddannelsesministeriet har inviteret AC til at bidrage til et videngrundlag til brug for inspiration og prioritering af strategiske investeringer i innovation, INNO+. INNO+ er et væsentligt led i regeringens innovationsstrategi, og en lang række eksterne interessenter er inviteret til at bidrage til processen.AC har opfordret...

Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne er uenige om et forslag, der skal ligestille det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Forslaget er for snævert og vil ikke styrke det psykiske arbejdsmiljø reelt, mener AC, LO og FTF og beder beskæftigelsesministeren om hjælp.   AC, LO og FTF vil have beskæftigelsesminister Mette...

Debatindlæg af Erik Jylling, formand for AC, bragt i JP 22. januar 2013.   Arbejdsmarkedssystemet er et politisk hot emne lige nu på grund af den afkortede dagpengeperiode og stigende ungdomsledighed. Alene de første seks måneder af 2013 forventes 17.000-23.000 ledige at ryge ud af dagpengesystemet. Katastrofalt...

”Hvis svaret er SU-besparelser, hvad er så spørgsmålet?” Hvor er kernen i den SU-reformdebat, der straks efter nytår blev stor og detaljeret? Tid til refleksion og konsekvensanalyse vil blive krævet, men nu er tid desværre blevet en mangelvare, hvis reformen skal kunne forklares og vedtages...

Kommentar af Erik Jylling, formand for AC.   Mens vi venter på regeringens SU-udspil, er debatten om en kommende SU-reform tyvstartet i medierne. Den seneste uges debat har vist, at der er behov for at få klarlagt formålet med en SU-reform: Skal en reform bidrage til at...

Det ny forslag til revidering af selskabsloven adresserer de problemer med at skaffe kapital, som mange iværksættere oplever i disse år og er dermed en tiltrængt håndsrækning til små nye virksomheder, der endnu ikke har opbygget et overskud i virksomheden.   Set sammen med kreditpakken fra november,...

Det er meget positivt, at regeringen med sin nye innovationsstrategi sætter fokus på mere innovation i uddannelserne – og foreslår en række gode initiativer. Men for mange af forslagene gælder, at de ikke kan gennemføres fra centralt hold, men – som regeringen selv påpeger- kræver...