ArbejdsmiljøPrisen uddeles for 10. gang den 26. november 2015 kl. 9.30 – 16.00 på Crowne Plaza i København S. Nominerede og vindere udvælges af en dommerkomité, der består af repræsentanter fra DA, LO, KL, FTF, Lederne og Akademikerne.   ArbejdsmiljøPrisen uddeles til fire vindere inden for kategorierne...

Akademikerne har spillet ind med konkrete forslag til de politiske forhandlinger om justering af fremdriftsreformen. Akademikerne håber forligspartierne bag den udskældte reform kan nå til enighed om at få luget ud i reformens kontraproduktive og rigide bestemmelser, som hæmmer kvaliteten og relevans i uddannelserne, og...

Fremdriftsreformen til Eftersyn - når Hastighed trumfer Kvalitet og Relevans.   Med efterårets politiske forhandlinger om fremdriftsreformen som bagtæppe, afholder Akademikerne konferencen: Fremdriftsreformen til Eftersyn – når Hastighed Trumfer Kvalitet og Relevans. Politikerne skal nå til enighed om en justering, der kan fjerne de utilsigtede og kontraproduktive konsekvenser,...

Der skal sikres et ordentlig fokus på de ansatte på de statslige arbejdspladser, der skal flytte. Akademikerne tvivler dog kraftigt på, at omkostningen, kan holdes inden for de 400 mio.kr., der sættes af på finansloven. Samtidig er det afgørende, at tiltaget følges op af initiativer,...

Akademikerne konstaterer med tilfredshed, at regeringen har prioriteret en fortsættelse af bevillingen til Akademikerkampagnen i 2016.   De sidste år har flere tusinde mindre virksomheder og nyuddannede fra universiteterne fundet sammen med hjælp fra netværkssamarbejdet Akademikerkampagnen. Regeringens forslag til en ny finanslov viser, at Akademikerkampagnens resultater har...

Svækkelse af Arbejdstilsynets mulighed for at sætte effektivt ind over for dårligt arbejdsmiljø er en snubletråd for regeringens vækstønsker.   I finanslovsforslaget lægges der op til at skære markant i Arbejdstilsynets bevilling. Finanslovsforslaget vil betyde, at Arbejdstilsynet i 2017 vil have en bevilling, der er reduceret med...

Regeringens forslag til finanslov for 2016 indeholder som forventet store besparelser på uddannelserne, men desværre også en milliardbesparelse på forskningen. Kvalitetsdagsordenen er hermed sat på standby og erstattet af en uansvarlig nedskæringspolitik. Akademikerne finder det dybt bekymrende, at regeringen ikke har en stærkere prioritering af...