Akademikerne har fra Styrelsen for Videregående Uddannelser modtaget udkast til forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) i høring. Akademikerne har haft forslaget til høring i medlemsorganisationerne og har på den baggrund følgende bemærkninger:   Hvis det foreliggende lovforslag bliver vedtaget, betyder det,...

”Jeg fatter det simpelthen ikke” siger Akademikernes formand Ingrid Stage som en kommentar til, at indsatsen for at få flere akademikere ud i mindre virksomheder, ikke er en del af det netop indgåede finanslovsforlig.   "Jeg er utrolig oprørt over, at hverken regeringen eller de borgerlige partier...

Akademikerne er i udgangspunktet enig i behovet for at understøtte en mere hensigtsmæssig studiefremdrift. For der er vitterligt store forskelle i de gennemsnitlige studietider mellem landets universiteter. Dog har Akademikerne et væsentligt forbehold: Hensynet til hurtig studiefremdrift må aldrig sættes over hensynet til uddannelsernes kvalitet...

Med to aftaler om fordeling af forskningsmidler fra forskningsreserven har forligspartierne påbegyndt finansieringen til Danmarks Innovationsfond. Der er afsat midler til en række såkaldte storskalasatsninger, der forventes at skulle bygge på tætte partnerskaber mellem relevante aktører. Akademikerne håber, at satsningerne inden for rammerne af den nye...