Opsamling på AC’s og FTF’s konference om kvalitet og sammenhæng i de videregående uddannelser.   Regeringens vision om bedre sammenhæng og overgange i et samlet videregående uddannelsessystem blev sat til debat på AC's og FTF's uddannelseskonference den 24. oktober 2012. Konferencen bekræftede, at der allerede i dag kan...

Konferencen blev afholdt den 24. oktober 2012.   Med samlingen af de videregående uddannelser under samme ministerium er grundstenen lagt for regeringens vision om et mere sammenhængende og fleksibelt videregående uddannelsessystem. AC og FTF deler regeringens vision og indbyder med denne fælles uddannelseskonference aktører og interessenter fra det...

Fremover vil Forebyggelsesfonden ændre navn og formål til Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse   AC har netop afgivet sit høringssvar til Beskæftigelsesminister Mette Frederiksens forslag til at ændre loven om Forebyggelsesfonden. Her er hovedpunkterne i ACs svar: Midler og vægtning Lovforslaget lægger meget fint op til, at fondens formål...

AC har i 2012 været en del af Erhvervspanelet for Grøn Omstilling, nedsat af Miljøminister Ida Auken. Panelets opgave har været at bidrage til regeringens vækst- og erhvervspolitik ved at komme med konkrete anbefalinger til, hvordan Danmark omstilles til et grønt ”videns- og produktionssamfund”. Erhvervspanelet har...

På arbejdsmiljøområdet foretager regeringen en såkaldt ”målretning” af midlerne i Forebyggelsesfonden. Det indeholder bl.a. Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning. Offentlige og private      virksomheder i særligt nedslidsningstruede brancher skal kunne få økonomisk støtte til rådgivning fra autoriserede arbejdsmiljø- rådgivere Forebyggelsespakker. Der afsættes midler til forebyggelsespak- ker til brug...

ACs bestyrelse vil i 2014 iværksætte en fælles undersøgelse for alle AC-organisationerne af akademikernes arbejdsmiljø.   ACs arbejdsmiljøpolitik er blevet styrket politisk og organisatorisk i løbet af det første års tid. For at fortsætte denne udvikling og for at få en større viden om det samlede billede af...

Europæisk ekspertpanel havde ikke mange nye forslag til forbedringer af det danske forsknings- og innovationssystem. Uddannelsesministeren har bedt et europæisk ekspertpanel om at vurdere det danske forsknings- og innovationssystem som et led i arbejdet med den nye innovationsstrategi. Rapporten er offentliggjort, men byder ikke på mange...