Kommentar af Erik Jylling, formand for AC.   Mens vi venter på regeringens SU-udspil, er debatten om en kommende SU-reform tyvstartet i medierne. Den seneste uges debat har vist, at der er behov for at få klarlagt formålet med en SU-reform: Skal en reform bidrage til at...

Det ny forslag til revidering af selskabsloven adresserer de problemer med at skaffe kapital, som mange iværksættere oplever i disse år og er dermed en tiltrængt håndsrækning til små nye virksomheder, der endnu ikke har opbygget et overskud i virksomheden.   Set sammen med kreditpakken fra november,...

Det er meget positivt, at regeringen med sin nye innovationsstrategi sætter fokus på mere innovation i uddannelserne – og foreslår en række gode initiativer. Men for mange af forslagene gælder, at de ikke kan gennemføres fra centralt hold, men – som regeringen selv påpeger- kræver...

AC hilser det velkomment, at regeringen nu sætter måltal på innovationsindsatsen.   Nu er den her den længe ventede innovationsstrategi. Seks ministre præsenterede regeringens strategi. Foruden Uddannelsesministeriet har Miljøministeriet, klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Handels- og Investeringsministeriet, Fødevareministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet deltaget i arbejdet med udviklingen af...

Det er meget positivt, at regeringen med sin nye innovationsstrategi sætter fokus på mere innovation i uddannelserne – og foreslår en række gode initiativer. Men for mange af forslagene gælder, at de ikke kan gennemføres fra centralt hold, men – som regeringen selv påpeger- kræver...

Regeringen har med sin nye innovationsstrategi sat sig tre mål, som sætter det helt rigtige fokus - nemlig på vækst og innovation i den private sektor: Vi skal have flere innovative virksomheder, flere private investeringer i forskning og udvikling og flere højtuddannede i den private...

2013 bliver året, hvor Kommissionen inviterer videregående uddannelsesinstitutioner i og uden for Europa til at deltage i implementeringen af rankingværktøjet: ”Multi dimentional ranking”.   Rankingværktøjet har i 2009-2011 kørt i en forsøgsperiode, hvor det har været under udarbejdelse og er blevet testet.  Målet er, at minimum 500...

Den 29. november 2012 afholdt AC i samarbejde med FTF og LO en konference, hvor vi stillede spørgsmålet: Hvordan skaber man job i et kriseramt EU.   Krisen har bidt sig fast. Nul- og minusvækst i to kvartaler har bragt EU-lande på kanten af en recession, og der...

AC finder det positivt, at ny akkrediteringslov gør op med de ressourcetunge og bureaukratiske uddannelsesakkrediteringer. Læs AC's høringssvar over ny lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner.   AC har igennem årene endvidere kritiseret det nuværende akkrediteringssystem for i for høj grad at være baseret på (kvalitets-)kontrol og...