Regeringen har nedsat et tværministerielt udvalg, der skal bidrage til en samlet politik for de videregående uddannelser.   Udgangspunktet for udvalgets arbejde er regerings målsætning om at 60 pct. af en ungdomsårgang i 2020 skal have en videregående uddannelse, heraf at 25 pct. skal have en lang...

Regeringen lægger op til en åben proces frem mod en ny national innovationsstrategi, og AC ser frem til at bidrage Regeringen har nu fremlagt rammen for arbejdet med den kommende nationale innovationsstrategi, som skal være færdig til efteråret, og modellen lægger op til dialog og partnerskaber...

Konferencen blev afholdt den 16. januar 2012 AC's universitetskonference: Tid til tillidsreform for universiteterne: Frihedsgrader og fælles ansvar" - afholdt den 16. januar 2012, kl. 9.45-16.30 i Festsalen, Frue Plads, Københavns Universitet.   Læs programmet Læs AC's formand, Erik Jyllings velkomsttale, det talte ord gælder Læs Uddannelsesminister Morten Østergaards tale, det talte ord gælder Læs...

AC kritiserer universiteternes karrierehåndtering: Tab af talent og faldende kvalitet i de forskningsbaserede uddannelser.   På trods af universitetslovens klarhed om, at universiteterne skal sikre sammenhæng og ligeværdighed mellem forskning og uddannelse, er realilteten en stadig stærkere bevægelse mod en dekobling af de to kerneopgaver. Læs hele notatet Læs...

Bekæmpelse af ungeledighed og satsning på uddannelse får ekstra skub under det danske EU-formandskab. Det kom frem ved et EU-orienteringsmøde, hvor Beskæftigelsesministeriet og Uddannelsesministeriet fortalte om arbejdet det næste halve år.   Prioriteringer og forventninger til det danske formandskab blev diskuteret ved et fælles AC og FTF...

APU, AC og Personalestyrelsens fælles udvalg under Statens Center for Kompetenceudvikling har på sit seneste møde besluttet, at mobilitet, karriere og attraktive arbejdspladser skal være særlige indsatsområder i denne overenskomstperiode.   APU's midler for hele overenskomstperioden er på 12,5 mio. kr. Statslige arbejdspladser, hvor medarbejdere og ledelse...

Ansvaret for evaluering og akkreditering af de videregående uddannelser som udføres af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) overgår til Uddannelsesministeriets ressort. AC foreslår, at ressortflytningen bruges til at få skabt et samlet kvalitetssikringssystem, der har fokus på såvel kvalitetsudvikling som kvalitetssikring. Læs AC's forslag til et nyt kvalitetssikringssystem. ...

Finanslovsforslag 2012: Mod til at prioritere forskning, uddannelse og arbejdsmiljø trods smalhals   Regeringen har her til eftermiddag præsenteret forslag til finanslov 2012. "Det overordnede indtryk falder til den gode side. Trods smalhals har man turdet prioritere. AC glæder sig over, at sparekniven føres mere nænsomt på vitale...

AC foreslår en kampagne for at få flere virksomheder til at ansætte unge forskere. Kampagnen skal både bidrage til at styrke  innovation og forskning i nogle af de mindre virksomheder, som allerede er innovative - og til at sikre, at nogle af de mange nye...