Arbejdsmiljørådet kårer Danmarks bedste arbejdsmiljøindsatser   Den 26. november 2013 uddeles Arbejdsmiljøprisen. Prisen gives til virksomheder eller arbejdspladser, der fortjener anerkendelse og hæder for deres arbejdsmiljøindsats, som også kan være inspiration for andre. Medlemmer af Akademikernes medlemsorganisationer opfordres til at indstille egen eller andre akademiker-arbejdspladser, der har gjort...

For universitetsuddannelserne og de andre videregående uddannelser er regeringens finanslovsforslag for 2014 en blandet pose med søde bolsjer og syrlige drops. På forskningsområdet er der brug for at øge ambitionsniveauet frem for at fastholde status quo.   På den positive side vil Akademikerne gerne kvittere regeringen for...

I en global konkurrencesituation er det afgørende, at en stor andel af danske studerende opnår internationale erfaringer og perspektiv på deres uddannelse.   Og ud fra samme logik, er det lige så afgørende, at udenlandske studerende knytter bånd til Danmark i forbindelse med deres studier. Desværre har...

Debatindlæg af formanden for Akademikerne bragt i JP tirsdag den 2. juli 2013.   Stina Vrang Elias fra tænketanken DEA synes at benytte enhver anledning til at debattere brugerbetaling på uddannelse, senest i nærværende avis, den 24. juni. Ikke fordi DEA nødvendigvis går ind for brugerbetaling, kan...

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksens indsats for at ligestille det psykiske arbejdsmiljø med det fysiske er uambitiøs og der er langt igen for at komme dårligt psykisk arbejdsmiljø til livs, siger Akademikerne, LO og FTF.   Beskæftigelsesministeren har netop præsenteret en ny ordning om arbejdsmiljø-rådgivning i forbindelse med psykisk...

Akademikerne finder det positivt, at der med innovationsstrategien sættes ekstra fokus på at styrke og udbygge samarbejde og videnudveksling mellem videninstitutionerne og de private virksomheder. Det er vigtigt, at et sådant samarbejde ses som en naturlig og nødvendig del af at styrke innovation, vækst og...