Høringsvar fra Akademikerne: Akademikerne finder handlingsplanens målepunkter nyttige og relevante, men må dog samtidig bemærke det kritisable i, at regeringen ignorerer, at udgangspunktet for de forskellige videregående uddannelsesområders internationalisering vitterligt er vidt forskellig.   Det er direkte misvisende når handlingsplanen i målepunkt 1 henviser til, at (kun)...

Forskningsbevillingerne skal øges til 1,5 pct. i 2020 og den årlige grønthøster på 2 pct. besparelser på uddannelserne skal opgives. Det er to af hovedtemaerne i Akademikernes ønsker til næste års finanslov. Akademikerne har i forbindelse med regeringens finanslovsudspil den 27. august udarbejdet et notat som...

Læs kommentaren fra Akademikernes formand.   "Med Produktivitetskommissionens anbefalinger peges endnu engang på behovet for at ændre styringen og ledelsen af den offentlige sektor. Akademikerne er klar til at gribe opfordringerne fra kommissionen. Nu må regeringen tage ansvar og hjælpe til at der reelt kommer gang i...

Den 15. oktober 2013 er næste frist for at søge støtte til udviklingsprojekter for statens medarbejdere og arbejdspladser.   Ved OK13 besluttede CFU og Moderniseringsstyrelsen, at der fortsat skal ydes støtte til udviklingsprojekter på statens arbejdspladser. Støtten administreres gennem Kompetencesekretariatet, tidl. Statens Center for Kompetenceudvikling. Der kan...

Basismidlerne bør øges i takt med stigningen i optaget, for ellers er der risiko for, at de rekordstore optag fører til faldende kvalitet i uddannelserne.   De seneste års ekstra store optag på universitetsuddannelserne - herunder dette års optag - er således ikke finansieret fuldt ud. Der er...