Medarbejdernes faglighed, tillidsfuldt samarbejde samt efter- og videreuddannelse, der gør, at nye digitale løsninger udnyttes optimalt, skal sikres for at udvikle en offentlig service med højere kvalitet til borgerne.   Det er positivt, at regeringen nu vil sætte ind for at forny den offentlige sektor, så der...

Akademikerne, CBS, Cabi og HK Kommunal sætter fokus på sygefraværet på de offentlige arbejdspladser med forskning, viden og praksisnære erfaringer, når vi sammen afholder KONFERENCE den 22. maj 2017 i København.   Igennem mange år er der brugt ressourcer på forebyggelse og håndtering af sygefravær på de...

Debatindlæg af Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, bragt i Berlingske torsdag den 16. marts 2017.   I de seneste måneder er der gjort et stort politisk nummer ud af at tale om en ny styring af den offentlige sektor. Både regeringen og Socialdemokratiet lægger op til en...

Censorudvalget konstaterer indledningsvist, at censorsystemet nyder bred tilslutning, og at censorsystemet for nærværende har et uudnyttet potentiale i forhold til at bidrage til kvalitetssikringen af uddannelserne. Akademikerne er uenig i udvalgets anbefaling om at ophæve minimumsreglen for ekstern censur samt anbefalingen om at forankre censorkorpsene...

Nu kan man tilmelde sig forårets SPARK-møder. Det sidste år er der kommet helt ny luft til det psykiske arbejdsmiljø på de kommunale arbejdspladser. Det skyldes tiltaget SPARK (Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne), der blev sat i søen ved OK 2015 af KL og...