Af Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne. Bragt i Altinget den 8. december 2016. Mistanker om uredelighed og tvivlsom forskningspraksis skal håndteres effektivt og med respekt for forskernes retssikkerhed. Derfor bør sager om tvivlsom forskningspraksis behandles ensartet på tværs af de danske forskningsinstitutioner. Det er afgørende at få...

Danmarks Vækstråd vælger at tegne et urealistisk og misvisende billede af de samfundsøkonomiske konsekvenser af DREAM-gruppens fremskrivning af udbud og efterspørgslen efter arbejdskraft i 2025.   Ny rapport fra Danmarks Vækstråd fremhæver, at et fremtidigt mismatch på arbejdsmarkedet risikerer at koste samfundet 85 mia. kr. i tabt...

Gode takter i det nye regeringsgrundlag, der sætter retning for videreudviklingen af vidensamfundet og tager fremtidens digitaliseringsudfordring seriøst. Vi har behov for en handlekraftig regering, men udmeldingerne om forringelser i SU’en bekymrer.   Regeringen ser rigtigt ved i sit nye grundlag at lægge op til et bredt...

Akademikerne præsenterer her et overblik over de forslag og områder fra det nye regeringsgrundlag, som berører Akademikernes politiske arbejde og forhandlingsområdet.   Reformarbejdet for de videregående uddannelser og SU fortsætter VLAK regeringen fortsætter de af V regeringens igangsatte reformarbejder på universitetsområdet og de øvrige videregående uddannelser. Bevillingssystemet skal...

Som forventet viser tallene fra Akademikernes ledighedsstatistik for september 2016 en kraftig stigning i antallet af sommerdimittender fra landets universiteter sammenlignet med de to foregående års sommerdimittender. Det, vi ser nu, er en såkaldt ketchupeffekt som konsekvens af fremdriftsreformen.   Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, udtaler: ”Det er...

Kom og mød Danmarksmestrene. 12 arbejdspladser er nominerede til ArbejdsmiljøPrisen 2016. Alle kan de inspirere andre arbejdspladser - hvordan medarbejdere og ledelse sammen kan styrke det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø. Akademikerne er med til at uddele prisen.   Et godt og højtprioriteret samarbejde mellem ledelse og...