Der er lagt op til en beskæring af erhvervsstøtten med 2 mia. kr., der primært hentes via skattesystemet, udløb af eksisterende erhvervsstøtteordninger, afvikling af støtteordninger til energirenovering af boliger og lønsumsafgifter, dvs. skat på virksomhedens lønudgifter. Endelig foreslås det, at 240 mio. kr. fra Højteknologifonden omprioriteres...

Det er opløftende og konstruktivt, at regeringen forlænger taxameterløftet for de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser tre år frem.   Taxameterløftets fortsættelse har været et kardinalpunkt for AC i forhold til regeringens finanslov, og det er ingen hemmelighed, at AC's politiske arbejde for en fortsættelse af taxameterløftet har...

Regeringen viser positiv beslutningskraft med oplæg til flerårsaftaler om basismidler og fortsat taxameterløft   Med finanslovsforslaget for 2013 viser regeringen, at den mener det alvorligt med satsningen på uddannelse: Der er tale om et uddannelsesløft på praktisk taget alle niveauer. Løftet skal give et selvstændigt bidrag til...

Regeringen viser positiv beslutningskraft med oplæg til flerårsaftaler om basismidler og fortsat taxameterløft Med finanslovsforslaget for 2013 viser regeringen, at den mener det alvorligt med satsningen på uddannelse: Der er tale om et uddannelsesløft på praktisk taget alle niveauer. Løftet skal give et selvstændigt bidrag til...

Mens den gennemsnitlige, aftalte arbejdstid i EU-landene er på 38,1 time, arbejder de ansattereelt 39,7 timer om ugen. Der er imidlertid store forskelle på arbejdstiden i landene i forskellige brancher.   Et er en aftalt arbejdstid, noget andet er den reelle virkelighed. Krise eller ej, så arbejdede...