Efter et længere forhandlingsforløb har regeringen indgået aftale med alle Folketingets øvrige partier om nyt bevillingssystem for universiteterne og de øvrige videregående uddannelser. Akademikerne vil gerne kvittere for, at det er lykkedes at lande en bred politisk aftale, der indeholder en række vigtige forbedringer i...

Akademikerne har sammen med DI rettet henvendelse til uddannelsesminister Søren Pind for at gøre opmærksom på de to organisationers bekymring for udviklingen i kvaliteten af de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser på universiteterne, efter der med Finansloven er opstået usikkerhed om fortsættelse af taxameterforhøjelsen på samfundsvidenskab...

Regeringens udspil lægger op til mange forandringer i beskæftigelsesindsatsen, som bl.a. sker ved at fjerne mange målgrupper. Via forenkling vil regeringen have den enkelte borger mere i centrum i beskæftigelsesindsatsen. Formand for Akademikerne, Lars Qvistgaard, udtaler: "I opgangstider er det særligt vigtigt, at beskæftigelsesindsatsen har fokus...

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en aftale, der sikrer en løsning på AMU-systemet, og som lægger et afgrænset spor ud til at arbejde videre med kompetenceudvikling for alle på arbejdsmarkedet – også de højt uddannede.   ”Det er ingen hemmelighed, at vores ambitioner var langt højere...